Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Приклад. Кількість учнівських місць у загальноосвітніх школах міста варіює в межах від 800 до 1600
Кількість учнівських місць у загальноосвітніх школах міста варіює в межах від 800 до 1600. Щоб згрупувати школи за цією ознакою, їх об’єднують у чотири групи і визначають величину рівного інтервалу:

== 200 місць.

Шляхом додатку розміру інтервалу до мінімального рівня ознаки в групі одержимо групи : 800-1000, 1000-1200, 1200-1400,1400-1600.

 

У даному випадку інтервали називаються закриті, бо мають верхні і нижні межі груп.

У відкритих інтервалах верхньої або нижньої меж немає.

У групуванні за кількісною ознакою слід правильно визначити верхню і нижню межі груп “включно” чи “виключно”. Наприклад , куди віднести загальноосвітню школу, якщо вона має 1200 учнівських місць, - до другої чи до третьої групи. Якщо вважати верхні межі груп “включно”, тоді ця школа відноситься до другої групи, а якщо “виключно” – то до третьої.

Нерівними називають інтервали, в яких різниця між верх­ньою і нижньою межею неоднакова. Нерівні інтервали застосову­ють тоді, коли варіація групувальної ознаки відбувається нерів­номірно і в дуже широких межах; вони можуть бути зростаючи­ми і спадними.

Розрізняють інтервали закриті і відкриті.

Закритими є ін­тервали, в яких визначені максимальні і мінімальні межі.

Відкритими називаються інтервали, у яких максимальні або мінімальні значення ознаки заздалегідь невідомі. Тому при групуванні пер­ший і останній інтервали залишаються відкритими, наприклад, групування робітників за стажем роботи: до 3 років, від З до 5, від 5 до 10, від 10 до 20, більше 20 років.

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 380; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.