Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Передмова. Передмова Плани семінарських занять Методика виконання котрольних робіт на заочному відділенні

ЗМІСТ

 

  Передмова
Плани семінарських занять
Методика виконання котрольних робіт на заочному відділенні
Теми рефератів (Питання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання)
  Додатки:
  Титульний аркуш контрольної роботи
  Вибір індивідуального завдання з контрольної роботи за номером залікової книжки

Серед нормативних дисциплін соціально-гуманітарного циклу у вищих навчальних закладах дисципліна «Психологія» посідає певне місце.

Значення психології для підготовки сучасних фахівців пояснюється її місцем в системі людських знань. Психологія розкриває місце людини в соціальній групі, суспільстві, сприяє пошукові сенсу своєї життєдіяльності.

Маючи важливе світоглядне значення, психологія є основою навчально-виховної роботи, що дає певні засади розвитку індивідуальності, формування особистості, вихованню життєво активного громадянина.

Мета навчальної дисципліни:

Надання студентам фундаментальних знань про психологію та педагогіку як науку, про виникнення, функціонування і структуру психологічного відображення в процесах діяльності людини, закономірності перебігу окремих психічних явищ та їх взаємозв'язок; про основні соціально-психологічні умови, що забезпечують життєдіяльність людини; про розуміння в мотивах, що спонукають до трудової діяльності; типологію та стилі індивідуальної управлінської діяльності; про основний понятійний апарат соціальної психології; про роль соціально-психологічних досліджень у розв'язанні практичних досліджень, у розв'язанні завдань суспільства; про внесок як вихідну реальність об'єктивного аналізу взаємодії особистості і соціуму; складові детермінанти вчинку та його класифікацію.

Оволодіння системою психологічних знань сприяє зростанню психологічної культури окремої культури окремої людини і всього суспільства, покращанню якості життя, психічного здоров'я людини, підвищенню рівня навчальної та професійної діяльності, громадської поведінки.Орієнтація цього курсу на особистість визначає основну мету його вивчення: формування психолого-педагогічної культури як складової частини високого рівня професіоналізму майбутніх спеціалістів.

Головні завдання дисципліни:

· застосовування теоретичних знань щодо розв'язання практичних проблем виробництва, соціально-професійного самовизначення;

· комплектування управлінських команд на основі використання психологічних методів;

· визначення типів темпераменту та акцентуації характеру людини;

· визначення самооцінки та своїх життєвих перспектив; діагностування міжособистих стосунків; оцінювання рівнів конфліктності особистості;

· визначання стилів керівництва колективом;

· виділення рівнів вченої активності людини.

Предметом навчальної дисципліниє: психіка людини, закономірності та механізми психічних явищ, їх індивідуальні особливості (психологічний аспект), знання про способи управління розвитком особистості у процесі виховання та навчання (педагогічний аспект).

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 254; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.