Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Графічне зображення точки беззбитковості


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

ЗФМ = ОРвоп – ТБ

де ОРвоп – обсяг реалізації, що забезпечує отримання запланованої (фактично досягнутої) суми валового прибутку,

так і у відносному виразі:

ОРвоп - ТБ

ЗФМ = * 100%

ОРвоп

 

ЧДо

ЧД,

В, П ТВОПц

СВ Сума

ТБ Сума змінних витрат чистого

доходу


Сума постійних витрат

Ртб Рвоп Q

ЗФМ

б) максимальний обсяг виробництва (реалізації) визначається як обсяг діяльності, при якому досягається рівність граничних доходів та граничних витрат;

в) цільовий розмір обсягу діяльності визначається виходячи з необхідного підприємству обсягу чистого прибутку та можливості реалізації товарів при визначеній асортиментній та ціновій політиці.

2) Виручка від реалізації продукції визначається на основі цін на продукцію та планового обсягу її реалізації.

3) Витрати виробництва визначаються або за методом прямого розрахунку по окремих видах витрат, або шляхом прогнозування їх загального розміру на основі їх рівня з урахуванням характеру зміни цього рівня у передплановому періоді.

4) Валовий прибуток визначається так:

ВП = ВР – ПДВ – АЗ – ВВ,

де ВР – виручка від реалізації, АЗ – акцизний збір, ВВ – витрати виробництва.

5) Інші операційні доходи та витрати включають в себе:

 

Інший операційний доход Інші операційні витрати
  Витрати на дослідження та розробки
Реалізація іноземної валюти Собівартість реалізованої іноземної валюти
Реалізація інших оборотних активів(крім фін. інвестицій) Собівартість реалізованих виробничих запасів
Операційна оренда активів Операційна оренда активів
Операційна курсова різниця(позитивна) Втрати від операційної курсової різниці
Одержані пені, штрафи, неустойки Визнані пені, штрафи, неустойки
Відшкодування раніше списаних активів Втрати від знецінення запасів
  Нестачі і втрати від псування цінностей
Списання кредиторської заборгованості Сумнівні та безнадійні борги
Одержані гранти та субсидії Інші витрати операційної діяльності
Інші операції  

 6) Прибуток від операційної діяльності (По) визначається так:

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Приблизна форма плану доходів та витрат підприємства | Орієнтовна форма платіжного календаря

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 436; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.