Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Конспект лекцій


Правознавство

Дружкова І.С.

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 
 

 

Посібник

 

Одеса 2011


 

Назва курсу: Правознавство

Програма для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей

 

Розробник: доц.Дружкова І.С.

 

Рецензенти: к.і.н.,доц.Шишко О.Г. ОДАХ

д.і.н, доц.Гончарук Т.Г. ОНУ ім. І.І.Мечникова

Розглянуто на засіданні кафедри соціальних наук ОДАХ

Протокол № ___ від “_____”__________ 2011 р.


ВСТУП.

Вважається, що критерієм розвитку держави, еталоном існування у ній демократії є кількість справ, які знаходяться на розгляді у судах. В Україні, на жаль, громадяни уникають звернення до суду, оскільки часто не знають своїх прав та можливостей їх захисту.

Сумлінне вивчення курсу «Основи правознавства» є необхідною запорукою виховання покоління громадян, здатних боротися за свої права цивілізованими, юридичними методами. Адже прагнення змінити світ на краще так і залишиться прагненням, якщо зі шкільної лави не буде виховуватися правосвідомість та розвиватися праворозуміння. Знання юриспруденції (від латинського jurisprudentia – правознавство) сьогодні стало вимогою часу, щоденною необхідністю.

Метою цього посібника є надання додаткової інформації до тієї, яку ти, друже, можеш отримати зі шкільних підручників. Ця книга їх не замінить, проте, маємо надію, слугуватиме гарним помічником у підготовці до занять. Крім того, тут можна знайти корисну інформацію, яка допоможе краще зрозуміти важливий матеріал.

Цей посібник складається з 7 розділів. Тут розкрито основні поняття правової науки, без яких неможливим буде розуміння інших тем, а також самої філософії правового мислення.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Наследование по закону. Завещание – письменное распоряжение наследодателя по поводу принадлежащего ему имущества на случай своей смерти | Соціальні норми та їх система

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 373; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.