Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Історія створення структури КСВ


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Аналіз соціальних звітів на прикладі компанії СКМ

"Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) - чільний професійний інвестор і найбільша керівна компанія України. 2006 року діяльність компанії була сконцентрована в шістьох основних сферах бізнесу: гірничо-металургійний бізнес, енергетика, фінанси, телекомунікації, ЗМІ та нерухомість. СКМ також володіє й керує активами в інших секторах економіки, серед яких роздрібна торгівля, видобуток глини, роздрібна торгівля нафтовими продуктами, машинобудування і футбол. Крім того, СКМ володіє компаніями в країнах Європейського Союзу та Швейцарії, розвиваючи міжнародні перспективи свого бізнесу. СКМ заснована в 2000 році.

Головний офіс компанії розташований в Донецьку. Володіючи контрольними пакетами акцій понад 100 підприємств (включно з опосередкованим володінням), на яких працюють близько 160 000 осіб, СКМ робить вагомий внесок у розвиток української економіки й суспільства. Протягом наступних чотирьох років компанія планує інвестувати в національну економіку біля $6 млрд.

Стратегічний підхід СКМ - це довгострокові інвестиції в основні напрямки бізнесу для забезпечення тривалого зростання їхньої вартості.

Група СКМ охоплює професійного інвестора - ЗАТ "СКМ" - і всі підприємства, у які компанія інвестує.90% акцій ЗАТ "СКМ" належать бізнесменові Ринату Ахметову.

Компанія СКМ посіла перше місце в рейтингу "ГVардія соціально відповідальних компаній", який оцінив відкритість і активність компаній у сфері КСВ за результатами 2008 року. Цей рейтинг був складений всеукраїнським рейтинговим журналом "Гвардия".

В "СКМ" створювати спеціальну структуру, яка займається КСВ, почали в 2006 році. У 2007 році з'явився менеджер КСВ в ДТЕК, а зовсім недавно, в листопаді 2008 року, в "Метінвесті" (обидві компанії контролює "СКМ"). І той і інший менеджери знаходяться в прямому підпорядкуванні керівництву своїх холдингів. Відповідальність між менеджерами різних рівнів корпоративної структури розподіляється так: "СКМ" виконує функцію "банку знань" та надає консультації своїм холдингам і підприємствам, а також координує розробку політик і стандартів та затверджує їх. А в холдингах розробляють та впроваджують власні стратегії і програми.Структура управління КСВ має декілька рівнів. Стратегічні горизонти визначаються на рівні вищих органів управління ДТЕК. Корпоративний центр розробляє загальні принципи і пріоритети, оперативне управління покладено на Дирекцію з управління персоналом і корпоративних комунікацій. Безпосереднє керівництво роботою в області КСВ здійснює нове спеціалізоване підрозділ у організаційній структурі Компанії, створене у 2007 р.

На місцевому рівні політику КСВ реалізують виробничі підприємства ДТЕК в особі керівників та профільних менеджерів. Прагнучи зберегти склалися на підприємствах традиції, Корпоративний центр делегує їм вироблення, адаптацію та реалізацію конкретних планів на основі загальних принципів і пріоритетів Компанії. Корпоративний центр при цьому надає методологічне та організаційне сприяння.

Доцільність такого підходу підтвердили результати дослідження "Практика КСВ на підприємствах ДТЕК", проведеного в 2007 році незалежним підрядчиком.

Основні напрямки діяльності щодо КСВ:

СКМ - перша українська компанія, що управляє масштабним диверсифікованим бізнесом, підготувала звіт про стійкий розвиток, в якому представлені підходи групи до реалізації пріоритетних напрямків корпоративної соціальної відповідальності:

· Корпоративне управління: компанія докладає всіх зусиль для того, щоб зберігати провідні позиції в українському бізнесі й бути шановним членом міжнародного бізнес-спільноти. Ключова умова для досягнення цієї мети - забезпечення ефективної системи корпоративного управління, а також наявність системи цінностей, на яких грунтується бізнес-поведінка та комерційна діяльність групи.

· Умови праці: основа бізнесу СКМ - це люди, які працюють на підприємствах групи. Одне з пріоритетних завдань - розробка ефективної політики у сфері умов праці. Сьогодні заробітна плата на підприємствах групи СКМ вище середньої по кожній з галузей, а протягом тільки 2007 - звітного - року в охорону праці група інвестувала близько 300 млн. грн.

· Захист навколишнього середовища: питання охорони навколишнього середовища є пріоритетними для групи компаній СКМ. У 2007 році група інвестувала в екологічні програми понад 1 млрд. грн.

· Співпраця з суспільством: управління компанією вважає, що успіх бізнесу значною мірою залежить від того, наскільки співробітникам добре працюється, а їх родинам добре живеться на територіях, де розташовані підприємства. Тобто успіх бізнесу залежить від рівня його соціальної відповідальності. У 2007 році сума інвестицій СКМ у соціальні програми перевищила 100 млн. грн.

"Для нас соціальний звіт це, перш за все, інструмент діалогу із зацікавленими сторонами, який повинен давати відповідь на найголовніше питання: як бізнес в своєму розвитку враховує інтереси суспільства? Ми раді, що СКМ є однією з перших компаній в Україні, що підготували Звіт про стійкий розвиток згідно з міжнародними стандартами. Звіт, в якому містяться відповіді на багато важливих для суспільства питання", - заявив керівник процесу підготовки звіту групи СКМ, директор з міжнародних зв'язків і відносин з інвесторами компанії СКМ Джок Мендоза - Вілсон. [3] Звіт охоплює ті види діяльності групи СКМ, які приносять найбільший дохід і прибуток, дають роботу найбільшій кількості співробітників, а також вносять значний внесок у розвиток місцевих спільнот: інформація представлена за трьома ключовими напрямками бізнесу - гірничо-металургійній, енергетичній та фінансовій. У сукупності на підприємствах, включених до звіту, працює понад 140 тисяч чоловік (близько 90% всіх співробітників групи СКМ).

Структура звіту відповідає пріоритетам СКМ у сфері корпоративної відповідальності, враховує рекомендації Керівництва по звітності в галузі сталого розвитку GRI та принципи Глобального Договору ООН, а також вимоги українського законодавства та органів статистичної звітності України.Незалежне підтвердження звіту провела компанія Ernst & Young LLC.

"Соціальна відповідальність для нас - це не данина моді, це - частина нашої бізнес-стратегії і один з основних принципів діяльності Групи СКМ. Як найбільший національний інвестор ми розуміємо, що від стабільності нашої Компанії багато в чому залежить стабільність в регіонах нашої присутності і в країні в цілому", - додав пан Мендоза - Вілсон.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Міжнародний стандарт ISO 26000 | Соціальні проекти СКМ

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 370; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.