Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання і вправи. 1. Програма соціологічного дослідження


Термінологічний словник

План семінарського заняття

1. Програма соціологічного дослідження. Стратегічний та робочий плани дослідження.

2. Соціологічне дослідження: основні види та етапи проведення.

3. Підсумковий документ аналізу соціологічної інформації. Впровадження результатів соціологічного дослідження.

Польове дослідження – соціологічне дослідження, що передбачає вивчення соціального об’єкта в природних умовах.

Лабораторне дослідження – соціологічне дослідження, що передбачає вивчення соціального об’єкта в штучних, спеціально створених умовах.

Генеральна сукупність – сукупність всіх, хто може бути об’єктом дослідження.

Вибіркова сукупність – відібрана за суворо визначеними правилами та параметрами частина генеральної сукупності, що з певною гарантованою похибкою відтворює характеристики генеральної сукупності.

Репрезентативність – властивість вибірки відображати властивості генеральної сукупності.

Респондент – той, кого опитують.

Програма соціологічного дослідження – документ, що містить методологічні та процедурні передумови наукового пошуку, в якому викладаються основні завдання дослідження, методика та техніка збору та обробки соціологічної інформації.

Анкета – складений згідно з певними вимогами перелік питань до респондентів, відповіді яких є необхідною для дослідника інформацією.

Соціологічний експеримент – метод отримання соціологічної інформації про зміни показників діяльності та поведінки об’єкта через дію на нього певних чинників у контрольованих та керованих умовах.

Інтерв’ю – вид опитування шляхом безпосередньої цілеспрямованої бесіди інтерв’юера з респондентом.

Соціометрія – це метод опитування, націлений на виявлення міжособистісних відносин шляхом фіксації взаємних почуттів симпатії і неприязні серед членів групи.

Соціологічне спостереження – метод збору інформації, в процесі якого відбувається пряма реєстрація подій з боку очевидця-дослідника.

Контент-аналіз– форма аналізу документів, спрямований на змістові одиниці, які можна однозначно фіксувати та переводити у кількісні показники за допомогою одиниць рахування.Фокус-група – група осіб, відібраних дослідниками за певними ознаками, що обговорюватиме обрану тему за участю модератора.

Підсумковий документ аналізу соціологічної інформації – це вид звітності про результати і хід соціологічних досліджень, який (якщо дослідження було замовним) передається замовнику.

1. Сформулюйте проблему для проведення соціологічного дослідження.

2. Визначте мету для для дослідження, що стосується проблеми усиновлення в Україні.

3. Визначте об’єкт та предмет дослідження за заданою темою (або запропонуйте власну).

4. Сформулюйте гіпотези дослідження за заданою темою (або запропонуйте власну).

5. Здійсність іетерпретацію понять дослідження.

6. Обгрунтуйте вибір методу дослідження.

7. Складіть приклад питань анкети (питання про факти, про знання респондента, про його думку, мотивацію; запитання-фільтри; відкриті, закриті, питання-меню, питання-шкалу, дихотомічні питання).

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 8. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО ВИДИ | Індивідуальна робота

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 257; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.