Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

З яких частин складається програма КСД?

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Що залишається сталим при повторному когортному соціологічному дослідженні?

А) досліджувані люди;

Б) досліджувана група, за своєю основною ознакою;

В) досліджувана група та її члени;

Г) змінюється все.

А) підготовчої, польової та аналітичної;

Б) теоретичної та практичної;

В) методологічної та процедурної;

Г) вступної, описової та аналітичної.

15. Опитування, яке направлене на отримання даних про конкретну ситуацію називається:

А) соціометричним;

Б) фокусованим;

В) глибинним;

Г) стандартизованим.

ІІ. Оберіть декілька правильних відповідей.

 

 1. Огюст Конт поділив власну соціологічну теорію на:

А) соціальну статику;

Б) соціальну морфологію;

В) соціальну фізіологію;

Г) соціальну динаміку.

 1. Макс Вебер виділив наступні види соціальної дії:

А) ціле-раціональна;

Б) релігійна;

В) ціннісно-раціональна;

Г) афективна;

Д) традиційна;

Є) приватна.

 1. Основні ознаки суспільства з механічної формою солідарності:

А) панування колективної свідомості;

Б) вільний поділ праці;

В) репресивні закони;

Г) архаїчність та традиційність;

Д) вільний та всебічний розвиток особистості.

 1. Основні натуралістичні школи соціології кінця 19 – початку 20 ст.:

А) структурний функціоналізм;

Б) географічний детермінізм;

В) психологічний еволюціонізм;

Г) расово-антропологічна;

Д) біоорганіцизм;

Є) соціальний дарвінізм;

Ж) інстинктивізм.

 1. До приписаних соціальних статусів відносяться:

А) посада;

Б) професія;

В) раса;

Г) походження;

Д) національність;

Є) освіта.

 1. Функціоналістський підхід вивчення соціальної стратифікації вважає, що:

А) соціальна стратифікація виникла із конфлікту груп;

Б) соціальна стратифікація є явищем природним і необхідним;

В) соціальна стратифікація ускладнює розвиток суспільства;

Г) соціальна стратифікація сприяє оптимальному функціонуванню суспільства;

Д) винагорода за працю здійснюється у відповідності із роллю індивіда і тому є справедливою;

Є) винагорода є несправедливою, оскільки її визначають інтереси можновладців. 1. До соціальних організацій відносяться:

А) учнівський клас;

Б) магазин;

В) військовий підрозділ;

Г) університет;

Д) лікарня;

Є) футбольна команда.

 1. Соціальна мобільність може бути:

А) вертикальною;

Б) здобутою;

В) приписаною;

Г) горизонтальною;

Д) сценічною;

Є) закулісною.

 1. До основних елементів соціального процесу пристосування відносяться:

А) компроміс;

Б) асиміляція;

В) кооперація;

Г) підкорення;

Д) терпимість;

Є) амальгамізація.

 1. До опитувальних методів збору первинної соціологічної інформації відносяться:

А) контент-аналіз;

Б) соціологічне інтерв’ю;

В) анкетування;

Г) соціологічне спостереження;

Д) соціологічний експеримент.

 1. Повторні соціологічні дослідження поділяються на:

А) панельні;

Б) пілотажні;

В) описові;

Г) когортні;

Д) лонгетюдні;

Є) аналітичні.

 1. Соціальний моніторинг складається з наступних підсистем:

А) соціологічної;

Б) статистичної;

В) методологічної;

Г) процедурної;

Д) прикладної.

 1. До статистичних методів створення вибірок відносяться:

А) простий випадковий відбір;

Б) систематичний відбір;

В) метод стихійної вибірки;

Г) квотний відбір;

Д) стратифікована вибірка.

 

 1. Анкета складається з наступних частин:

А) вступної (преамбули);

Б) демографічної;

В) опитувального листа;

Г) основної частини;

Д) контактної.

 

 1. Чим регулюються відносини у неофіційних соціальних групах:

А) посадовими інструкціями;

Б) морально-етичними нормами;

В) службовими правами та обов’язками;

Г) релігійними переконаннями;

Д) рівнем культури.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 569; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.