Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адаптивно-соціалізаційна теорія соціальної роботи


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дослідники проблеми адаптації особистості по-різному оцінюють зв’язок співвідношення, залежність, понятійні межі процесів адаптації та соціалізації особистості. Більшість авторів одностайні в одному: процеси соціалізації і адаптації безсумнівно взаємопов'язані, впливають певним способом один В одного і перебувають у певних співвідношеннях. Точки зору інших авторі групуються за двома напрямками.

Дослідники першої групи додержуються поглядів на адаптацію як складову частину, елемент, внесок у соціалізацію. Так, І. Мілославова вважає, «соціальна адаптація – це лише частина або момент соціалізації.» Така точка зору часто зустрічається також у західних соціологів.

Протилежна позиція, тобто розуміння адаптації ширшим поняттям від соціалізації, властива насамперед авторам, що розглядають адаптацію як сутність та субстанцію життя, яке на рівні адаптації людини здійснюється за допомогою програм спадкоємності: біологічної та соціальної. Представники цієї групи вважають, що глибшим соціальним процесом є адаптація, а соціалізація є формою адаптації, її частиною.

Насамперед слід урахувати, що адаптивно-розвиваюча концепція соціалізації спирається на взаємодію біологічного, психологічного та соціального механізмів адаптації, що дає змогу орієнтуватись у соціальній роботі на цілісну людину з урахуванням конкретних станів та відхилень на кожному з рівнів.

Ця модель соціалізації охоплює всі сфери життєдіяльності індивіда. Тим самим створюються можливості для найповнішої реалізації одного з найважливіших принципів організації соціальної роботи – комплексності.

Крім того, можливість орієнтувати форми та методи соціальної роботи згідно з різними періодами соціалізації клієнта повніше забезпечить диференційований підхід до організації соціальної роботи.

Адаптивно-розвиваюча модель соціалізації на основі механізму засвоєння, нових соціальних ситуацій орієнтує на підтримку творчості і мобільності клієнта, що особливо важливо в період кардинальних змін в усіх сферах життя суспільства.Концепція розглядає соціалізацію як процес, що протягом усього життя людини створює передумови для організації безперервної соціальної роботи. З урахуванням того, що завдяки успішній соціалізації можна забезпечити такий розвиток та взаємодію людини і суспільства, які найбільше спрямовані а самореалізацію індивіда, забезпечення взаємодії між людьми шляхом соціальних ролей, а також збереження суспільства передаванням новим членам цінностей тих взірців поведінки, роль соціальної роботи можна визначити такими функціями:

Разом з іншими інститутами соціалізації сприяти створенню в суспільстві умов для успішного здійснення соціалізації.

Допомагати у виробленні та тренуванні індивідуального адаптивного механізму особистості.

Соціальна робота є одним з найважливіших засобів реалізації та оптимізації процесу соціалізації як цілеспрямоване управління процесом підтримки розвити особистості. Вона – частина механізму управління соціалізацією, що відбувається під певним соціальним контролем. Допомога у створенні умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності, особистості та індивідуально сті й становить те головне, що надає соціальній роботі гуманістичного характеру.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Соціалізаційні та адаптивні процеси в соціальній роботі | ЛЕКЦІЯ № 4

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 2493; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.