Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЛЕКЦІЯ № 4


Резюме

Сучасні теорії соціальної роботи групуються за двома критеріями – за ознакою об'єкта соціальної роботи (індивідуальна, групова та общинна робота) і за ознакою близькості до сумісних соціально-гуманітарних наук (психолого-орієнтовані, соціолого-орієнтовані і комплексно-орієнтовані теорії соціальної роботи). Кожній теорії притаманні відповідні методи соціальної роботи.

Існуючі концепції дослідження людини, що проявляються в біологізаторському, соціологізаторському та біосоціальному підходах, не дають чіткого уявлення про механізм взаємодії в людині біологічного і соціального, а тому не дозволяють адекватно описати людину як суб'єкт-об'єкт соціальної роботи.

Системний підхід до вивчення людини позбавлений такого недоліку. Людина при цьому розглядається як жива, відкрита, соціально інтегрована, саморегулююча, багаторівнева система. Взаємодія всіх рівнів людини – структурного, функціонального, психічного, свідомого та поведінково-діяльнісного, яка відбувається під впливом соціального середовища, дозволяє адекватно пояснити механізми взаємовпливу і переплетіння в діяльності людини біологічного, психічного і соціального. Основу такої взаємодії утворюють адаптивні механізми людини.

Адаптація людини є складним соціально зумовленим явищем, для якого характерна діалектично суперечлива єдність трьох рівнів адаптивної поведінки людини: біологічного, психічного та соціального при проведенні визначальної ролі останнього.

Адаптація – це спричинена змінами у взаємодії людини із навколишнім середовищем діяльність, пов'язана з оптимізацією цієї взаємодії за допомогою виконуваної на основі оцінювання характеру змін корекції поведінки людини та навколишнього середовища.

Адаптація є складовим елементом механізму соціалізації, що відбувається як сукупність адаптації до різноманітних життєвих ситуацій, під час яких нагромаджується соціальний досвід, засвоюються норми та цінності. Кожна адаптація збагачує соціальний досвід, полегшує подальшу адаптацію людини. У цьому суть адаптивно-розвиваючої моделі соціалізації.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Адаптивно-соціалізаційна теорія соціальної роботи | Діяльнісна природа соціальної роботи

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 369; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.