Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз рівноваги операційної діяльності


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Операційна діяльність щодо виготовлення продук­ції або надання послуг вважається врівноваже­ною, коли виручка від продажу цієї продукції (послуг), тобто до­хід, дорівнює сукупним витратам. Цей обсяг продукції ще корот­ко називають точкою беззбитковості.

Визначення точки беззбитковості — обсяг виробництва та реалізації продукції, за якого одержані доходи від реалізації продукції обіг, послуг) дорівнюють витратам на її виробництво та реалізацію.

Для визначення точки беззбитковості (критичного обсягу) у натуральному виразі використовують таку формулу:

Gкр * Ц = Gкр * Взм + Впост (3.1)

ідей маємо:

Gкр = Впост : (Ц - Взм ) (3.2)

Gкр — критичний обсяг реалізації (точка беззбитковості) у натуральних одиницях виміру;

Ц — ціна одиниці продукції;

В'зм — змінні витрати на одиницю продукції;

Впост — постійні витрати на весь обсяг реалізації.

Грошова форма критичного обсягу розраховується за формулою:

Gкр = Впост : Кмп (3.3)

де Qкр— критичний обсяг реалізації (точка беззбитковості) у грошових одиницях виміру;

Впост — постійні витрати на весь обсяг реалізації продукції;

Кмп — коефіцієнт маржинального прибутку.

Отже, у точці беззбитковості виручка від реалізації продукції дорівнює витратам на її виробництво та реалізацію, тобто:

Д = В'зм + Впост (3.4)

З формули маємо :

Д - В'зм = Впост (3.5)

Оскільки ліва частина рівності є маржинальним прибутком (згідно із формулою (14.1)), то в точці беззбитковості постійні витрати відшкодовуються за рахунок маржинального прибутку.

МП = Впост (3.6)

Точку беззбитковості можна визначити графічно (рис. 3.1).

 

 

 

Рис. 3.1. Визначення точки беззбитковості:

 

Двома найважливішими лініями на графіку є функції чистого юду (виручки) та сукупних витрат. Точка їх перетину показує і обсяг виробництва, за якого прибуток підприємства дорівнює тю, тобто виручка дорівнює сукупним витратам. Отже, точка перетину лінії виручки від реалізації (чистого доходу) та лінії витрат на виробництво та реалізацію продукції визначає точку кри­того обсягу реалізації (точку беззбитковості, мертву точку, мг рентабельності). Будь-яка різниця по вертикалі між лініями виручки та сукупних витрат праворуч від точки беззбитковості вказує прибуток за даного обсягу виробництва, а зону збитків показано ліворуч від точки беззбитковості.Графік показує, що рівень критичного обсягу реалізації залежить від структури собівартості. Прибуток підприємства залежить не лише від кількості реалізованої продукції, а й від частки постійних витрат, що буде віднесена на одиницю продукції.

Перевищення обсягу реалізації над критичним обсягом є межею безпеки. Значення зони безпеки полягає в тому, що вона показує можливе скорочення обсягу реалізації, яке підприємство же допустити перед тим, як зазнає збитків.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Визначення маржинального прибутку в CVP-аналізі | Аналіз за умов невизначеності та безпека виробництва

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1222; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.