Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 1.5.2. Організація і проведення ділових переговорів та нарад


Контрольні запитання

Завдання 1. Уявіть, що ви готуєтеся до ділової зустрічі. Дайте відповіді на такі запитання:

1. Чи чітко я уявляю свою мету у вигляді бажаного результату, тобто що я хочу мати наприкінці бесіди?

2. Як можна буде оцінити результат, тобто як ви довідаєтеся, чи досягли ви бажаного?

3. Які мої припущення про цілі співрозмовника?

4. Якими засобами я володію для досягнення поставлених цілей?

5. Яка позиція стосовно партнера оптимальна для досягнення поставленої мети?

6. Як я донесу до партнера свою позицію?

7. Як я довідаюся його установки, позицію й переконання?

8. З якими бар'єрами я можу зіштовхнутися?

9. Як підстрахувати себе й зменшити ймовірність цих бар'єрів?

10. Як зняти протиріччя, якщо вони виникнуть?

11. Як настроїти себе на терпимість до людини, якщо вона неприємна, і врахувати природні розходження в сприйнятті й оцінці обговорюваної проблеми?

12. Які застосовувати способи впливу на партнера?

13. Яку аргументацію при цьому використати?

14. Як поводитися, якщо виникнуть конфронтація, маніпуляція й будуть використані нечесні прийоми з боку партнера?

15. Наскільки розкривати свої позиції?

16. Як управляти атмосферою розмови?

17. Як управляти собою, якщо партнер викликає роздратування? 18. Чого в жодному разі не можна допускати в бесіді?

19. Які інтереси партнера і як їх зрозуміти?

 

1. Сутність ділових переговорів і підготовка до них.

2. Проведення ділових переговорів.

3. Сутність і класифікація нарад. Підготовка до проведення нарад.

4. Технологія проведення нарад.

 

Ключові поняття:ділові переговори, нарада, види нарад

Література:

 

1. Гах Й.М. Етика ділового спілкування. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 160 с,

2. Пелеха Ю.І. Ділова етика. : Навч. – метод. Посіб. – 5 – те вид.вип і доп.- Вид – во Європ. Ун – ту, 2004. – 309 с,

3. Чмут Т.К. , Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2007 – 230с.,

4. Хміль Ф.І. Ділове спілкування.: Навч. Посіб. – К.: Академвидав, 2004. – 280с.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поради з організації перекладу | Проведення ділових переговорів

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 431; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Аналіз результатів переговорів та виконання досягнутих домовленостей.
 2. Безпосередньо проведення процедури і аналізу результатів.
 3. Види ділових листів і вимоги до них
 4. Вихідні дані для проведення проектно-конструкторських робіт.
 5. ГРУПИ ТА КОМАНДИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
 6. Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи
 7. Джерела інформації для проведення аудиту фінансової звітності та методика їх опрацювання
 8. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії
 9. Ділові наради і ділові переговори в системі ПР
 10. Ділові наради можуть також класифікуватися за тематикою розглянутих питань, за формою проведення, за основним завданням наради.
 11. До засідань і нарад примикають також збори, проведені на виробництві, в організації, установі в робочий час.
 12. Договір на проведення аудиту є основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленості між аудитором і клієнтом.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.