Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аij— параметри вагомості і-го показника, що визначені j-м експертом


П— кількість нормативних параметрів, що підлягають оцінюванню.

Нульове значення цього індексу свідчить про не конкурентоспроможність товару на даному ринку.

Визначаючи сукупність порівнюваних параметрів конкурентоспроможності товару, виходять з того, що частина показників характеризує споживні властивості товару (споживну цінність), а решта — оцінює його економічні (вартісні) показники. Споживні властивості товару, що формують його корисний ефект, мають здебільшого суто технічні характеристики (показники призначення, надійності, безпеки, ергономіки), а також визначаються його дизайном (естетика, пакування). Множинність їх показників зумовлює необхідність установлення ієрархії всіх параметрів, які потрібно розглядати. Спочатку вивчаються ті властивості, які мають найбільшу значущість (вагу) для споживача. Визначення ваги кожного параметра доручають групі експертів, що спеціально формується на підприємстві.

Обов'язковими вимогами до членів таких груп є компетентність, професійний інтерес, діловитість та об'єктивність.

Експертні групи найчастіше користуються бальною оцінною системою. З метою досягнення достовірних результатів проводиться кілька (залежно від компетентності експертів і представництва групи в цілому) турів опитування. Для попередніх оцінок достатня точність результатів досягається, після двох-трьох турів. Експерти визначають коефіцієнти вагомості параметрів, що оцінюються в балах або в частках одиниці. Для оцінювання застосовується п'яти - десятибальна шкала. Здобуті результати використовуються для визначення середнього арифметичного значення коефіцієнтів вагомості Акожного параметра за формулою:

 

 

 

 

де п — кількість параметрів товару;

N— чисельність експертів;

Нормовані коефіцієнти вагомості обчислюються за формулою;

 

 

 

При цьому існує вимога, щоб


qi>0

 

Визначення групового показника, що характеризує відповідність технічних параметрів виробу ринковим потребам, здійснюється за допомогою окремих показників якості з урахуванням ваги кожного з них. Розрахунки виконуються за формулою:

 

де Іtn — груповий показник за технічними параметрами;

Рі — окремий показник і-го технічного параметра (надійність, потужність, енергомісткість);

Qі— вага і-го параметра в загальній сукупності;

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
К=Е/Ві-тaх | П — кількість оцінюваних параметрів

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 488; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.