Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Диференційна рента першого та другого виду


  Перший вид Другий вид
Умови утворення Відмінності земель за природною родючістю та місцерозташуванням. Відмінності земель за економічною родючістю.
Вид додаткового прибутку Різниця між суспільною ці-ною виробництва та індивідуальною ціною виробництва на кращих ділянках. Різниця між суспільною ціною виробництва та індивідуальною ціною виробництва на економічно кращих ділянках
Кому дістається додатковий при-буток Власнику землі В межах терміну оренди – підприємцю.

Досі ми розглядали додатковий дохід, який приносять кращі ділянки. Але навіть на гірших землях утворюється додатковий дохід, хоча й іншого роду. Це відбувається в результаті того, що аграрний сектор відстає від промисловості в технічному відношенні. Тому, порівняно з промисловістю, в сільському господарстві на однакову величину виробничих витрат припадає більше витрат на робочу силу. В результаті порівняно велика кількість сільських працівників створює відповідно більший прибуток, який перевищує розмір нормального прибутку, який отримує підприємець на гірший земельній ділянці.

Додатковий доход, який утворюється навіть на гірших ділянках, дістається власнику землі. Він називається абсолютною рентою. Вона сплачується з усіх видів земельних ділянок незалежно від їх якості. Її причиною є монополія на землю як на об’єкт власності, а також відчуження землі в оренду.

Що ж визначає ціну землі? При продажу земельної ділянки її власник, в першу чергу турбується про те, щоб не втратити отримуваний ним рентний доход. Він погодиться на продаж лише в тому випадку, коли сума отриманих грошей при розміщенні в банку або надана у позику, приноситиме йому дохід (у вигляді відсотку) не менший за ренту. В свою чергу покупець землі, перш ніж стати її власником, величину ренти з ділянки землі порівнює з відсотком, який він може отримати, якщо покладе свої гроші в банк.

Таким чином ціна землі є капіталізована (перетворена в грошовий капітал) рента. Ціна землі (Цз) прямо пропорційна величині ренти (Рз) та оберненопропорційна нормі банківського відсотку (Вб):Цз = (Рз/Вб)*100. (11.1)

 

Наприклад, якщо щорічна рента за 1 га землі дорівнює 50 грн., а позичковий відсоток – 25 %, то ціна 1 га землі дорівнюватиме 200 грн. Це значить, що, якщо покупець землі свої 200 грн. помістить в банк, то він буде отримувати той же дохід, що і землевласник. Землевласник також продасть землю на цих же умовах. Угода влаштує обох.

Таким чином, земельна рента визначає ціну землі, а значить урівноважує попит на землю та її пропозицію. Оскільки земля є виключно товаром, пропозиція якого практично не реагує на зміну попиту (принаймні в короткостроковому періоді неможливо збільшити її кількість), то крива пропозиції SS набуває вигляду вертикальної лінії (рис 11.1.). Ціна землі при цьому залежатиме виключно від коливань попиту та ренти.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аграрне виробництво – особлива сфера вкладення капіталу | Капітал в сфері обігу. Торгівельний прибуток

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 742; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.