Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Еквівалентні ставки інвестиційного аналізу


Ануїтет та його використання в оцінці доцільності інвестицій.

Концепції зміни вартості грошей в часі та її врахування в прийнятті інвестиційних рішень.

Тема 4. Фінансово-математичні основи оцінки доцільності інвестицій.

1. - проста схема нарахування відсотків

- складна схема нарахування відсотків, коефіцієнт нарощування. - ставка нарощення

- теперішня вартість за простою схемою нарахування відсотків

-теперішня вартість за складною схемою, знаменник в даній формулі це коефіцієнт дисконтування. - ставка дисконту.

Процес знаходження теперішньої вартості – дисконтування. А майбутньою – нарощування.

Капітал буває 3 видів: власний, запозичений та залучений. Для запозиченого ставка – це відсоткова ставка кредитів (позик).

При визначення дисконтних ставок враховують такі принципи:

1)З двох майбутніх надходжень вищу дисконтну ставку матиме те, що надійде пізніше.

2)Чим нижчий визначений рівень ризику, тим нижчою повинна бути ставка дисконту.

3)Якщо загальні відсоткові ставки на ринку зростають, то зростають і дисконтні ставки.

2. Ануїтетний потік –це грошовий потік, який відображає через рівні проміжки часу рівні грошові надходження. Ануїтетні розрахунки найчастіше використовують для розрахунків з банками

Розрізняють 2 види ануїтетів: 1) пренумерандум – це авансований ануїтет, перший платіж здійснюється наперед; 2)постнумерандо – процес надходить після закінчення відповідного розрахункового періоду (застосовується у банківський сфері). Визначення теперішньої і майбутньої вартості ануїтету.

- постнумерандум

- початкова вартість

Якщо пронумерандо FV треба домножити на

3. ,

 

Еквівалентні ставки– дві різні процентні ставки, якщо їхнє використання за однакових умов угоди призведе до одного і того ж фінансового результату.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Правове забезпечення іноземного інвестування України (самостійно). Закон України про здійснення іноземних інвестицій | Тема 5. Основні методи оцінки доцільності інвестицій

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 503; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.