Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пантеон


Римський Пантеон, храм всіх богів, — дуже своєрідна спо­руда. Він є унікальним, не схожим на жодну іншу римську архітектурну пам'ятку. І водночас він є закономірним підсум­ком багатовікового розвитку античної архітектури. В архітек­турі Пантеону можна помітити певний зв'язок і з будівельними традиціями етрусків, і елементи, притаманні грецьким пам'ят­кам. Але у конструктивному плані він є спорудою суто римською і не міг бути збудованим ніде, окрім Рима. В основу його конструкції покладений цегляний каркас, залитий римським Истоном. Жоден інший матеріал з тих, що були відомі давнім будівельникам, не дав би можливості звести таку споруду! зро­бити її міцною та стійкою.

Пантеон був створений у першій половині II ст. н. е., за часів правління імператора Адріана, коли імперія досягла найбільшої могутності. Всі землі були вже завойовані, і тепер голов­ним завданням римлян було втримати захоплене. Не мине і ста років, як тиск різноплемінних варварів на римські кордони стане нестерпним, і імперію вразить тяжка криза, як зовнішня, І так і внутрішня. Але це буде згодом. А II століття в римській історії носить назву Золотий вік Антонінів (від назви імпера­торської династії). І як символ цього Золотого віку був зведе­ний у 118 — 125 pp. Пантеон — храм всіх богів.

Основний об'єм Пантеону має форму циліндра. У його глухих стінах, товщиною 6 м, не прорізане жодне вікно, їх також не пожвавлюють декоративні аркади. Зі сторони входу ю циліндра прибудований портик з гранітними колонами. На перший погляд, він нагадує фасад грецького храму, але греки класичного пе­ріоду ніколи не робили свої споруди такими великими. Храм пере­критий величезним бетонним куполом, вага якого становить 46 т, а діаметр — 43 м. Ні в Давньому світі, ні у середньовіччі, ні в епоху Відродження ніхто не зміг перевер­шити цей рекорд і створити більший купол. Щоправда, в епоху Відродження в Італії були збудовані куполи майже такої самої величини.

Колись перед Пан­теоном був великий перистильний двір прямокутної форми. Посеред нього стояла арка на зразок тріумфальної, через яку проходили ті, хто йшов вклонитися римсь­ким богам. Нині давньоримську пам'ятку з усіх боків оточують сучасні житлові будівлі, а перед нею зупиняються автобуси. Зсередини Пантеон справляє зовсім інше враження, ніж ззовні. Зсередини він не здається ні похмурим, ні навіть важ­ким та масивним. Його бетонні стіни обличковані в інтер'єрі різнокольоровим мармуром. Відтінок, що тут переважає, — золотисто-брунатний, іноді до нього долучається білий. Шести­метрову товщу стіни прорізують ніші-лоджії, відділені від ос­новного простору храму стрункими колонами корінфського ордера. Купол вкриває п'ять рядів кесонів, невеликих заглиб­лень квадратної форми. Кесони ніби знищують масивність купола. Здається, що він висить у повітрі над простором залу.У зеніті купола розташований дев'ятиметровий отвір, з якого у чрам ллється світло і відбивається від золотисто-брунатних мар­мурових стін і від укритої мозаїкою підлоги. Інтер'єр Пантеону іберігся майже повністю, і в цьому також його унікальність. І будова служила храмом протягом всіх майже двох десятків піків свого існування. Спочатку це був храм язичницький, по­тім християнський. Але хоч би хто господарював у Пантеоні, псі завжди докладали зусиль, щоб зберегти його первісний ви-і ляд. У цьому розумінні храмові всіх богів пощастило більше, ніж будь-якому іншому храмові в Європі.

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Римська культура | Мистецтво Візантійської імперії

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 245; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.