Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Готичне мистецтво


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Термін "Готичний", "ґотика" умовний (присвоєний в період бароко). Поступове визрівання стилістичних ознак готики" у рамках романського стилю. Більш емоційний та чутливий характер готики, порівняно з романським стилем. Взаємозв'язок між розвитком культури середньовічного міста й складанням готичного стилю. Конструктивна схема та образний зміст готичного собору. Періодизація готичного мистецтва. Рання готика - з 1130 р. Висока готика -XIII ст. Полум'яніюча готика - ХІУ-ХУ ст.

Провідне місце у готичному стилі займала архітектура. Міський собор став не лише культовою, а й громадською спорудою, де влаштовувалися урочисті збори, вистави, містерії тощо. Для будівництва соборів було розроблено нову конструктивну схему, в основу якої покладено каркасну структуру, стрільчасті арки й ребристі (нервюрні) склепіння, що передають своє навантаження через опорні напіварки (аркбутани) на зовнішні стіни й підпорні стовпи (контрфорси). Розпалубки склепінь заповнювалися легкою кладкою, а проміжками між стовпами були великі вікна, оздоблені вітражами. Нова архітектурна схема давала змогу збільшувати ширину нефів і висоту будівель. Споруди стали легкими.

У Готичній архітектурі головним є поривання вгору, до неба, у безкінечність. Все у вертикальнім пориві - відсутність горизонтальних ліній, все у русі - відсутність спокійних інертних мас, всі співвідношення видовжені, будівельні маси зведені до мінімуму. Засобами арки є стрільчаста арка, система опорних стовпів (контрфорсів) і опорних арок. Стін як таких немає, вони замінюються вузькими великими вікнами.

На відміну від романської церкви з її чіткими формами, готичний собор асиметричний і неоднорідний у своїх частинах: кожен з його фасадів зі своїм порталом індивідуальний. Всі простори храму "заселені" масою скульптур (у Шартсь-кому соборі їх близько 10 тисяч, у Рейнському - понад 3200). Вони займають портали, знаходяться на колонах, покрівлях, карнизах, на східцях, водогінних трубах, під склепінням капел. Собор убрав у себе цілий світ середньовічного міста. Навіть нині, у сучасному Парижі, собор Нотр-Дам панує над містом і перед ним блякне архітектура бароко, класицизму, ампіру. Можна уявити собі, яким він був у ті часи, коли не мав архітектурних суперників, а сусідами були криві вулички і будиночки на Сені.Водночас із культовою архітектурою розвивалося містобудування та громадська архітектура (житлові будинки, ратуші, палаци, торгові ряди, міські вежі). Ґотика з'явилася у північній Франції в середині XII ст. і в першій половині XIII ст. досягла найвищого розквіту. Зразками ранньої готики у Франції є Нотр-Дам де Парі (1163 - 1257), Шартр (1194 - 1260), зрілої Готики - собори у Реймсі (1211 - 1311) і Ам'єні (1220 - 1288). У Нідерландах і північній Німеччині ґотика відзначається ла-конічностю й масивністю форм (собори у Кельні, 1248 - 1880, Фрейбурзі й Марбурзі; ратуша в Брюселлі, 1401 - 1455). В Іспанії (собор у Бургосі, 1221 - 1599) і в Італії (собор у Сієні, початок будівництва у XII ст., Палац дожів у Венеції, XIV - XVI ст.) на Готиці позначився вплив місцевих традицій.

Органічний зв'язок з архітектурою зберігала скульптура і вітраж. Визначними пам'ятками пластики створи - групи "Благовіщення", "Зустріч Марії та Єлизавети" у Реймсько-му соборі. Скульптурні постаті імператора Генріха II та його дружини у Бамбергському соборі в Німеччині передають індивідуальні риси - як і постаті донаторів з собору в Наумбурзі.

Фреску візантійського взірця у готичних соборах замінено на вітраж. Вітраж складається зі шматків кольорового скла, з'єднаних між собою смугами олова, і тримається на залізній арматурі, що вмонтована у кам'яні рами стін собору. Франція відіграла видатну роль у мистецтві мініатюр. Шедеврами є: "Псалтир королеви Бланки Кастільської", "Псалтир Людовіка Святого", "Бельвільський бревіарій". Художні ремесла й ужиткове мистецтво доби готики відзначається неабиякою майстерністю й витонченістю смаку.

Готичне мистецтво Франці: їДіяльність абата Сугерія в Сен-Дені. Собор Нотр-Дам де Парі. Стриманість та гармонійність його ритмічного ладу та скульптурного оздоблення.

Собор у Реймсі як грандіозне втілення ідей національної єдності. Досконалий синтез архітектури й скульптури у формах високої готики.

Собор у Ам'єні. Масштабність просторового рішення інтер'єру. Вишуканість скульптурної декорації. Риси пізньоготичної стилістики в архітектурі та оздобленні собору. Капела Сеит Шапель.

Скульптура. Система скульптурного декору готичного храму, його іконографічна програма та її варіації. Риси своєрідності готичної скульптури (видовженість пропорцій, розвиток від застиглої фронтальності до крайньої експресивності, екстатичність образів, есоподібна схема руху).

Статуарна пластика Шартрського, Реймського та Ам'енського соборів («Жертвоприношення Авраама», «Зустріч Марії та Єлизавети», «Благовіщення», «Позолочена Мадонна», зображення «Страшного суду», календарні цикли тощо).

Вітраж. Мініатюра. Розвиток вітражного мистецтва в добу готики. Кольорові характеристики. Техніка скляного набору та поєднання його з живописними прийомами. Вітражі капели Сент Шапель, соборів Шартра, Анжера, Буржа.

Визначні майстри французької мініатюри XV ст. Брати Лімбург та їх «Розкішний часослов герцога Беррійського».

Готика Германії. Вплив французького готичного мистецтва. Експре-сивно-монумептадьпі форми німецької готики. Собори у Фрейбурзі та Кельні.

Скульптура. Кількісно скромніша порівняно із французькими соборами, але різноманітніша програма скульптурного декору. Зосередження скульптури у храмовому інтер'єрі. Інтерес до характерного та драматизованого трактування образів.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Романське мистецтво | Мистецтво Італії ХIV-ХV1 ст

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1454; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.