Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адміністративні правовідносини. Ознаки та структури правовідносин


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Адміністративно-правові відносини мають свою специфіку, яка випливає з норм адміністративного права та управлінської діяльності, яку вони регулюють.

Сторонами цих правовідносин можуть бути органи державного управління та місцевого самоврядування, державні службовці, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, громадяни України, іноземців та особи без громадянства.

Права та обов'язки сторін у адміністративно-правових відносинах носять взаємний характер. Правам однієї сторони відповідають обов'язки іншої і навпаки.

Особливості адміністративно-правових відносин полягають у наступному:

- Нерівність сторін - одна із сторін завжди наділена юридично владними повноваженнями по відношенню до іншої сторони;

- Можуть виникати за ініціативою будь-якої із сторін - органу управління, громадянина і т.п. Причому згода другої сторони не є обов'язковою умовою виникнення правовідносин. Вони можуть виникати всупереч бажанням однієї із сторін;

- Адміністративно-правові спори вирішуються, як правило, в адміністративно порядку, тобто шляхом безпосереднього юридично владного і одностороннього розпорядження повноважного органу управління чи посадової особи;

- За порушення вимог адміністративно-правових норм боку несуть відповідальність не один перед одним, а перед державою.

Залежно від характеру юридичного зв'язку між сторонами можна виокремити вертикальні і горизонтальні адміністративно-правові відносини.

Вертикальні - полягають у тому, що в однієї сторони є владні повноваження, яких немає в іншої сторони (вищестоящі й органи нижчого підпорядкування управління, між організаційно несупідрядними органами управління і т.д.). Основна ознака таких правовідносин - наявність повноважень по вчиненню односторонніх владних дій в однієї зі сторін по відношенню до іншого учасника цих відносин.

Горизонтальні - такі, в яких сторони юридично рівноправні. Цей принцип притаманний відносинам, що складаються між громадянином і органом правління (посадовою особою), наприклад, оформлення на роботу, звернення із заявою і т.д.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття, предмет, метод і система адміністративного права | Адміністративне правопорушення та відповідальність. Ознаки, види, склад адміністративного правопорушення. Підстави адміністративної відповідальності

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 529; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Адміністративне правопорушення та відповідальність. Ознаки, види, склад адміністративного правопорушення. Підстави адміністративної відповідальності
 2. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки
 3. Адміністративні проступки на транспорті та особливості адміністративної відповідальності за них
 4. Адміністративно-процесуальні документи, що приймаються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 5. Аналіз обсягів і структури виробництва продукції
 6. Аналіз складу і структури основних засобів.
 7. Види адміністративних правовідносин
 8. Відмінні ознаки стратегічних планів від інших планів та програм
 9. Геополітичні зміни в світі після Другої світової війни. Становлення біполярної структури міжнародних відносин.
 10. Граф логічної структури
 11. Державно-управлінські відносини як складова адміністративних правовідносин

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.