Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адміністративне правопорушення та відповідальність. Ознаки, види, склад адміністративного правопорушення. Підстави адміністративної відповідальності

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління, за який законом передбачена адміністративна відповідальність.

Адміністративний проступок як вид правопорушення відрізняється від злочину за ступенем суспільної небезпеки діяння.

Його слід відрізняти і від такого правопорушення, як дисциплінарний проступок, який пов'язаний з трудовою або службової дисципліною працівників, за який законодавством передбачена відповідальність у дисциплінарному порядку.

Юридичними ознаками адміністративного проступку є:

а) протиправність, що виражається в забороні адміністративним законодавством передбачених законом діянь;

б) винність, тобто вчинення протиправного діяння навмисно або необережно;

в) суспільна шкідливість - виражається у посяганні (заподіянні шкоди, або створенні загрози її заподіяння) на суспільні відносини, охоронювані обов'язковими правилами, які містять відповідні заборони;

г) адміністративна відповідальність - застосування за досконале адміністративне правопорушення встановлених законодавством заходів відповідальності, тобто відповідних адміністративних стягнень.

Під складом адміністративного проступку розуміється встановлена правом сукупність ознак, за наявності яких антигромадське діяння, вважається адміністративним правопорушенням.

Склад адміністративного проступку включає:

1) Об'єкт - суспільні відносини, охоронювані адміністративним правом;

2) Суб'єкт-особа, яка досягла 16-річного віку, осудна;

3) Об'єктивну сторону - сукупність передбачених законом ознак, що характеризують зовнішні прояви проступку - місце, час, спосіб і обстановку, що характеризує проступок, і саме дію чи бездіяльність;

4) Суб'єктивну сторону - сукупність ознак, що характеризують психічне ставлення особи до вчиненого (вина, мета, мотиви вчинення проступку).

Оскільки адміністративне право носить комплексний характер, адміністративна відповідальність передбачена нормами інших галузей права: фінансового, земельного, екологічного та ін.Адміністративна відповідальність - вид юридичної відповідальності, що виражається в застосуванні повноважними органами і посадовими особами конкретного адміністративних стягнень до осіб, які вчинили адміністративні правопорушення (проступки). Основними рисами, що характеризують адміністративну відповідальність, є:

1) адміністративна відповідальність встановлюється як законом, так і

підзаконними актами, або їх нормами про адміністративні правопорушення, тобто вона має власну нормативно-правову основу;

2) підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення та його складу;

3) суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути як фізичні особи, так і колективні утворення;

4) за адміністративні проступки передбачені адміністративні стягнення;

5) адміністративні стягнення застосовуються широким колом уповноважених органів і посадових осіб: виконавчої влади, місцевого самоврядування, посадовими особами, судами (суддями) і ін.;

6) адміністративні стягнення накладаються органами і посадовими особами підпорядкованими їм по службі або роботі осіб - правопорушників;

7) застосування адміністративного стягнення не тягне судимості і звільнення з роботи;

8) заходи адміністративної відповідальності застосовуються відповідно до законодавства, що регламентує провадження у справах про адміністративні правопорушення.

За адміністративне правопорушення законом передбачена відповідальність у вигляді адміністративного стягнення, що накладається компетентними органами.

У КпАП України закріплено такі види адміністративних стягнень:

- Попередження - офіційне осуд правопорушника, оформлене письмово або зафіксоване іншим чином;

- Штраф - стягнення з порушника певної грошової суми в дохід держави;

- Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям cовершенное або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення - полягає в його примусовому вилученні і наступній реалізації з передачею вирученої суми колишньому власникові за відрахуванням витрат по реалізації вилученого предмета;

- Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення-примусове, безоплатне звернення цього предмета у дохід держави;

- Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (управління транспортним засобом, право полювання);

- Виправні роботи строком до 2-х місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи правопорушника і з відрахуванням до 20% її заробітку в доход держави. Цей вид покарання застосовується лише в судовому порядку;

- Адміністративний арешт до 15 діб з використанням на фізичних роботах без їх оплати. Призначається лише в судовому порядку. Не застосовується: до вагітним жінкам, жінкам, які мають дітей до 12 років, неповнолітнім, інвалідам I і II груп.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 629; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Quot;Залізний" закон соціальної відповідальності
 2. Автоматизированные склады и ГПС.
 3. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів
 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів
 5. Адміністративне право - галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі організації і реалізації виконавчої влади.
 6. Адміністративне судочинство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства.
 7. Адміністративні правопорушення: поняття та ознаки
 8. Адміністративні проступки на транспорті та особливості адміністративної відповідальності за них
 9. Адміністративно-процесуальні документи, що приймаються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення.
 10. Азотна, соляна, сірчана кислоти, їх види, виробництво та застосування.
 11. АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ТОВАРОВ НА СКЛАДАХ

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.