Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Правові акти державного управління та їх види

Правові акти державного управління поділяються на нормативно-правові акти (НПА) і індивідуальні акти.

Важливо дотримуватися форми акта. Акт повинен мати 1) назву, 2) номер, 3) дату видання, 4) підписи, в необхідних випадках 5) штампи, печатки і т.д. Слід зазначити, 6) ким і 7) коли він виданий.

Нормативно-правові акти КМУ, міністерств. та інших центральних ЗІВ згідно ст. 117 Конституції підлягають реєстрації у встановленому законом порядку.

Нормативні акти, що стосуються соціально-економічних, політичних, особистих прав, свобод і законних інтересів громадян, а також акти міжвідомчого характеру згідно Указу Президента від 03.10.92 р. із змінами від 21.05.98 р. «Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів держ. виконавчої влади» та Положення, затвердженого КМУ від 28.12.92 р., повинні проходити держреєстрацію в Міністерстві юстиції.

 

У адміністративно-правовій науці акти управління, прийняті з порушенням вимог юридичного та організаційного характеру, вважаються дефектними. В залежності від характеру дефектності їх поділяють на «нікчемні» і «заперечні».

Нікчемними визнаються акти, юридична неспроможність яких настільки очевидна, що вони не повинні виконуватися. Презумпція законності на них не поширюється Їх недоліки можна усунути. Такі акти не викликають юридичних наслідків з моменту їх прийняття, не повинні виконуватися (службовці не мають права їх виконувати), а за їх виконання наступає відповідальність. До таких актів відносяться ті, в яких міститься вказівка до порушення закону (примушують до дій, що підривають суверенітет країни, ведуть до насильницького повалення конституційного ладу), чиї положення сприяють вчиненню злочину, прийняті з порушенням строків давності та ін.

Акти заперечні - це такі, які мають помилки, недоліки, їх. дефектність не настільки очевидні, щоб вони не виконувалися. У цьому випадку діє презумпція законності актів, однак суб'єкти права можуть їх оскаржити або опротестувати. Вони як частково недійсні після усунення недоліків, доопрацювання визнаються законними, і тому обов’язкові для виконання.За загальним правилом акти управління можуть бути скасовані тим, хто їх приймав або вищим органом (посадовою особою). У деяких випадках акти управління можуть бути скасовані судом.

Питання до самоконтролю:

1. Визначте предмет, метод та джерела адміністративного права.

2. Дайте характеристику адміністративних правовідносин.

3. Розкрийте поняття правопорушення та адміністративної

відповідальності.

4. Які адміністративні стягнення передбачені адміністративним правом?

 

Література:

1. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демській С.Є., Ковальський В.С., Колодж А.М. (Керівник авт. Кол.) Та Інші; За ред. В.В. Копєйчикова. - 7-е вид., Стер. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 736 с.

2. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996. - № 30. - Ст. 141.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року. - Х.: Одіссей, 2001. -272 С.

 

 

Тема 4. Фінансове право

 

План:

1. Фінансова діяльність держави: зміст, принципи, методи.

2. Фінансова система України.

3. Бюджетне право

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 304; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.051 сек.