Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Питання для узагальнення

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

– Що означає з грецької мови «математика»?

– Які галузі математики ви знаєте?

– Що вивчає арифметика? Алгебра? Геометрія?

– Яка нова галузь математики виникла в 50-ті роки?

 

3. Об’єм і зміст поняття

Кожен математичний об’єкт має певні властивості. Наприклад, квадрат має 4 сторони, 4 прямих кута, рівні діагоналі. Серед властивостей об’єкта розрізняють суттєві і несуттєві для його виділення серед інших об’єктів.

Суттєва властивість (характерна ознака) – це властивість, без якої об’єкт не може існувати (Н.: у квадрата всі сторони рівні).

Несуттєва властивість (нехарактерна ознака) – це властивість, відсутність якої не впливає на існування об’єкту (Н.: сторона АВ є вертикальною).

Кожне поняття характеризується терміном, об’ємом і змістом.

В С

 

 

А D

Зміст поняття– сукупність всіх взаємопов’язаних суттєвих властивостей об’єкта.

Об’єм поняття– це сукупність всіх об’єктів, які позначаються одним і тим же терміном.

Термін– це слово, що позначає поняття.

Між об’ємом і змістом існує обернений зв’язок: чим більший об’єм, тим менший зміст і навпаки.

Так, наприклад, об’єм поняття «прямокутний трикутник» менше об’єму поняття «трикутник», так як в об’єм першого поняття входять не всі трикутники. Але зміст першого поняття більше змісту другого: прямокутний трикутник має не тільки всі властивості трикутника, але і інші, які притаманні тільки прямокутним трикутникам.

Зміст прямокутного трикутника < об’єму трикутника

Зміст прямокутного трикутника > змісту трикутника

 

Початковий курс математики насичений різними математичними поняттями. Починаючи з першого класу і до четвертого учні знайомляться з такими поняттями, як цифра, число, доданок, сума, зменшуване, від’ємник, різниця, множник, добуток, ділене, дільник, частка, дріб, відрізок, трикутник, многокутник, квадрат, прямокутник, коло, круг, довжина відрізка, периметр, площа, куб, маса, ємність, час, вираз, рівняння, нерівність, рівність і багато інших.

Вчитель початкових класів повинен слідкувати за правильним визначенням понять, які формує в учнів.

Отже, кожне поняття характеризується терміном, об’ємом і змістом. Між об’ємом і змістом існує обернений зв’язок: чим більший об’єм, тим менший зміст і навпаки.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 213; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.