Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

АФО ендокринної системи у дітей


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У противагу природним неспецифічним факторам захисту набутий іму-нітет є пристосувальною реакцією на подразнення яким-небудь антигеном.

У відповідь на антиген лімфоїдними клітинами синтезуються специфічно ре-агуючі антитіла - імуноглобуліни. Вони є специфічними сироватковими протеїна-ми (білками).

 

У сироватці крові виявлено 5 класів імуноглобулінів (Ig), які відрізняються за хімічною структурою і біологічною функцією:

1. Імуноглобуліни G (Ig G). Їх вміст високий в момент народження дити-ни, потім знижується, з 4-х місяців - підвищується. У віці від 1-го до 3-х років спостерігається подальше його збільшення.

 

2. Імуноглобуліни M (Ig M). З’являються першими після антигенного по-дразнення. У деяких дітей у сироватці пуповинної крові відсутні. Уже в перші дні життя виявляються в крові у невеликій кількості. З віком спостерігається їх збіль-шення.

 

3. Імуноглобуліни А ((Ig А). Є важливим засобом захисту організму від ін-вазії мікроорганізмів через дихальні шляхи і кишечник. У більшості дітей виявля-ються лише з 10-го дня життя. Кількість їх з віком підвищується.

 

4. Імуноглобуліни Е (Ig E).Приймають участь у алергічних реакціях.

 

5. Імуноглобуліни D (Ig D). Виявляються в сироватці крові у невеликій кількості. Функція їх з’ясована недостатньо.

 

Особливо важливу роль в стійкості організму відіграє клітинний імунітет, який, в основному, забезпечують Т-лімфоцити (тимусзалежні лімфоцити).

В-лімфоцити, будучи попередниками плазматичних клітин, - продуцентів ан-титіл, обумовлюють гуморальний імунітет.

Для оцінки стану клітинного імунітету в сучасних дослідженнях підрахову-ють кількість Т-лімфоцитів в периферичній крові.

Зараз відомі хвороби первинної імунологічної недостатності, багато з яких передаються генетично.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Особливості імунологічної реактивності у дітей | Семіотика уражень: гіпо- та гіперфункція ендокринних

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 809; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.