Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мурування полягає в поштучному вкладанні каміння в розчин


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Класифікація споруд

ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ ДИМОВИХ ТРУБ

ЛЕКЦІЯ 4

КЛАСИФІКАЦІЯ СПОРУД

МЕТОДИ МУРУВАННЯ ( КАМЯНА КЛАДКА ) СПЕЦІАЛЬНИХ СПОРУД

ВЛАШТУВАННЯ ЛЕЖАКІВ

ЗАХИСТ СПОРУД ФУТЕРУВАННЯМ

ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Література:

1. О.О. Литвинов "Технология строительного производства" -
К.: "Вища школа", 1985 .

2. А. П. Коршунов «Технология строительного производства»,-
М. „Высшая школа", 1987.

3. И.И. Ищенко „Каменные работы",- М. „Высшая школа", 1980.

4. С.С. Жуковський, Р.І. Кінаш “ Технологія заготівельних та спеціальних монтажних робіт”, Львів,-1999.

5. ДБН Д.2.2-8-99. Збірник 8. Конструкції з цегли та блоків.

6. ДБН Д.2.4-3-2000. Збірник 3. Стіни.

 

· за матеріалом: цегляні, із монолітного залізобетону, металеві;

· за формою (перерізом) : круглі, квадратні;

· за методом зведення: доточування , підточування, монтаж вцілому.

Мурування один із комплексних процесів зведення несучих і огороджувальних конструкцій промислових і цивільних споруд, який складається з простих операцій.

Як і всі будівельні роботи ( складні процеси ), мурування складається з простих процесів: 1) заготівельні; 2) транспортні; 3) підготовчі; 4) монтажно - вкладальні; 5) контрольно-вимірювальні.

 

В залежності від капітальності будівель та економічної необхідності використовують наступні види кладок :

Цегляна кладка із звичайної глиняної цегли. Завдяки доброму опору вологи, високій міцності та морозостійкості застосовується при зведенні стін, стовпів, димарів, при влаштуванні підвалин і різних підземних споруд.

Всі інструменти і застосування ділять на дві групи: виробничі і контрольно-вимірювальні .

І. До основних виробничих інструментів відносять: кельма, молоток-кірочка, ковш-лопата і розшивка.

2. До контрольно-вимірювальних приладів відносять: порядовка, шнурівка-причалка, правило, рівень, висок, рулетка металева вимірювальна, косинець, складний метр металевий.Для більш раціонального використання та покращення умов праці
широко застосовують риштовання та підмостки.

Вимоги до них: повинні бути міцними та стійкими, витримувати постійні та тимчасові навантаження, які виникають під дією контейнерів або пакетів з цеглою, коробів чи цебрів з розчином. Розташовувати їх необхідно так, щоб муляр міг вільно виконувати всі операції. Крім того, риштовання та підмосткиповинні бути легкими та зручними для збирання, розбирання та транспортування.

Найбільш поширені риштовання, під час виконання мурування: безболтові трубчаті, трубчаті болтові, струнні та випускні ( зовнішні).

Трубчаті риштовання- найбільш раціональні Вони являють собою цупкий каркас з трубчатих стійок та ригелів, які з'єднуються між собою гаками, патрубками, ярмом та болтами. Стійки влаштовують повздовж стіни в два ряди на віддалі 2 м один від одного. По ригелям перпендикулярно стінам, вкладають щити з дощок товщиною 50 мм. Для стійкості риштовання кріплять: до стін анкерами або в віконні отвори. Висота зведення до 40 м.

 

Процес мурування складається з основних та допоміжних робочих операцій.До основних операцій відносять: подавання, розстилання та розрівнювання розчину, вкладання каменю в конструкцію.

До допоміжних операцій відносять: влаштування порядовок, напинання та пересування шнурівки-причалки, рубання та тесання каменю, перевірка якості мурування.

Мурування виконується, здебільшого, горизонтальними рядами.

Каміння, яке покладене довгою боковою стороною - ложком - повз стіни, утворює ложковий ряд. Якщо короткою - тичком - тичковий ряд. По відношенню до фасаду будинку розрізняють зовнішню і внутрішню верству. Заповнення між верствами називається забуткою.

Нижні і верхні площини каменю називаються постелі, а простір між камінням, який заповнюється розчином, - швами (горизонтальними та вертикальними).

Несучі здібності камінних конструкцій залежать від міцності каменю і розчину, а також їх монолітності . Під час дії навантаження ні один із елементів не повинен змінити своє розташування по відношенню до іншого. Забезпечити монолітність конструкції можна завдяки правилам розрізу, які передбачають особливі розміщення рядів.

 

Перше правило розрізувимагає , щоб постелі каменю, покладені в ряди, були перпендикуляні до сил, які на них діють. Вони можуть сприймати і зусилля, які направлені під кутом, яке виключає зрушення каміння. Цей кут не повинен перебільшувати 15...17 градусів.

Друге правило розрізу вимагає, щоб масив муру розділявся на окреме каміння системою вертикальних площин (швів), одні з яких перпендикулярні до верстових рядів кладки, а інші - їм паралельні. Невиконання цього правила приведе до руйнування муру на окремі частини каменю.

Третє правило розрізупередбачає перев¢язку вертикальних швів, виключаючи співпадання в суміжних рядах кладки поперечних і поздовжніх швів. При невиконанні цього правила, мур буде розрізаний на окремі стовби, які ,через вигин повздовж стіни, зруйнуються .

В залежності від форми швів, положення каменю в ряду, вологості і пластичності розчину вкладання каменю відбувається по одному із наступних різновидівмурування.

Для мурування з повним заповненням швів (для розшивання) цеглу вкладають вприск з підрізанням.

Коли конструкції сприймають значні навантаження і необхідно більш повно заповнювати шви, тоді цеглу вкладають вприжим.

Найбільш поширені системи перев¢язки швів кладки є: для стін - однорядна і багаторядна.

 

Частина стіни, яка перекриває віконний або дверний отвір, називається перемичкою. В тих випадках, коли навантаження з верхніх поверхів передається безпосередньо на перемичку, їх виконують залізобетонними несучими. Коли цей випадок відсутній, то розрізняють: рядові, клинчаті, лучкові, арочні перемички і склепіння.

Рядові перемички мурують з дотриманням всіх правил мурування. Висота перемички 6 - 9 рядів, довжина на 50 см більша за отвір ( до 2 м ). Під нижній ряд цегли в шару розчину ( 2-3 см ) влаштовують арматуру з розрахунку по 1 стержню на кожні 1/2 цеглини. Кінці стержнів заводять на 25 см і загинають навколо цегли.Клинчаті і лучкові перемички утворюють із звичайної глиняної цегли шляхом утворення клиноподібних швів, товщина яких внизу перемички не більша 5 мм, товщина вверху - не більше 25 мм. Мурують їх по кружалам.

Мурування арокмало чим відрізняється від мурування клинчатих перемичок . Тут частіше використовують лекальну ( клинчату ) цеглу. Особливо слідкують , щоб шви між рядами були перпендикулярними зовнішній поверхні муру.

Мурують так само - від країв до центру. В залежності від температури, опалубку знімають через 5...24 доби. Перекривають отвори шириною не більше 4 м.

При необхідності збільшення несучої здатності мурування, застосовують армування як горизонтальних, так і вертикальних швів. Товщина таких швів повинна бути більша діаметра арматури або перетинаючих стержнів на 4 мм, дотримуючись середньої товщини кладки. Армування може бути повздовжнім та поперечним.

Цегляна кладка спеціальних споруд

Фундаменти.В більшості випадківвикористовують монолітні фундаменти. Під час їх виконання звернути увагу на наступне влаштування лежаків

Кладка цегляних димових труб круглого або квадратного поперечного перерізу має ряд особливостей порівняно зі звичайною кладкою.

Конструктивно димова труба складається з трьох основних частин: фундаменту, цокольної (циліндричної) частини і стовбура (конічної частини). Трубу обладнують блискавковідводом із заземленням, ходовими скобами і світлофорними майданчиками.

Кладку труби виконують так. На рівні верхнього зрізу фундаменту, в його внутрішній зоні, влаштовують дерев'яний настил. На нього виносять центральну вісь труби.

Дерев'яною рейкою із забитим у неї цвяхом, як радіусом, викреслюють по поверхні фундаменту зовнішнє і внутрішнє кола цоколю. Перший ряд кладки виконують по зовнішньому колу.

Зовнішній ряд кладуть під вприсик із підрізанням з наступною розшивкою швів, а внутрішній - вприсик із підрізанням. Забутку виконують з повним наповнюванням швів - вприжим.

Для кладки труб використовують звичайну глиняну або лекальну цеглу маркою не нижче ніж М 100, яку вкладають на складні розчини М 50, 75, 100. Стовбур труби кладуть переважно тичковими рядами зі збереженням перев'язки швів (рис. 4.1.): у кладці із звичайної цегли концентричні шви перев'язують на половині цеглин, а радіальні шви -на їх чверті; у кладці із лекальної цегли концентричні шви перев'язують зміщенням цеглин не менше ніж на 100 мм, радіальні шви - на половину ширини цеглини. Перевіряють нахил стовбура труби у вертикальній площині не менше ніж один раз в зміну збавочним рівнем, який прикладають скошеною частиною до зовнішньої поверхні труби.

Вертикальність осі стовбура перевіряють виском через кожні 5 м висоти.

Рис. 4.1. Перев'язка швів кладки димової труби: а - в одну цеглину; б - в півтори цеглини; в - в дві цеглини

Товщина стінки стовбура труби з висотою зменшується за рахунок влаштування виступів з внутрішньої сторони труби (рис. 4.2. а).

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лекція 4. Функції, структура, рівні соціальної роботи | Організація робочого місця

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1157; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.