Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стан науки про тертя i зношення в Українi

Читайте также:
 1. I. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ.
 2. I.5. Этапы развития науки.
 3. Багаторівневість соціологічної науки за Тьоннісом
 4. Взаимодействие богословия философии и науки
 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ
 6. ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ В ЭПОХУ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ЭМПИРИЗМ И РАЦИОНАЛИЗМ
 7. Визначення коефіцієнта гідравлічного тертя при турбулентному режимі
 8. Виникнення і становлення соціології як самостійної науки
 9. Внутрішні і зовнішні тертя
 10. Возникновение и история развития физической химии. Предмет физической химии, ее важнейшие проблемы и основные задачи. Значение физической химии для науки и практики
 11. Все теоретические науки, основанные на разуме, содержат априорные синтетические суждения как принципы
 12. Господарське право як галузь правової науки

Триботехнiка, як i iншi науки, безперервно розвивається. Етапи її розвитку пов'язанi iз створенням аерокосмiчної i корабельної технiки, машинобудівної i металообробної промисловостi, залiзничного транспорту, автомобiльної промисловостi і т.п..

Значимість триботехніки в останні десятиріччя постійно підвищується. Вона торкається різноманітних сфер діяльності людини, але особливо велика її роль у зв'язку з необхідністю підвищення зносостійкості машин, приладів, технологічного обладнання, інструменту, робочих органів та інших виробів, а також зменшенню витрат на тертя при їх використанні. Вирішення задач по застосуванню досягнень триботехніки має яскраво виражений міжгалузевий характер і здійснюється на державному рівні в багатьох високо розвинутих в науково-технічному відношенні західних країнах. Зараз рахують, що увага до триботехніки (трибології) на відповідному рівні, особливо на стадії навчання, наукових досліджень і застосування, можуть дати економію коштів від 1,3% до 1,6% валового національного доходу. При цьому, найбільш важливо те, що перші 20% такої економії можна отримати без значних капітальних вкладень. Справедливість розміру вказаної економії підтверджена в багатьох офіційних дослідженнях в Німеччині, Канаді, Великобританії, Китаї, США та інших країнах.

В зв'язку з цим, терміни "трибологія" і "триботехніка" включені в словники кожної промислово розвиненої країни. В більшості університетів і технічних вузів світу нині створені і функціонують кафедри трибології. У всіх розвинутих країнах створені організації трибологів.

В Україні не існує таких кафедр. Але в останні десятиріччя відбулися певні зрушення в цьому напрямку. В деяких вищих технічних учбових закладах України, в тому числі і в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя, читаються курси з триботехніки. В 1995 році в Україні створено "Товариство трибологів" з центром в Київському міжнародному універстеті цивільної авіації, мета якого - впровадження перспективних ідей і розробок в промисловості.

В наш час провiдними науково-дослідними організаціями в областi триботехнiки в Українi являються Iнститут проблем матерiалознавства АН України, Iнститут надтвердих матерiалiв АН України, Iнститут електрозварювання АН України ім. Є.патона та деякi iншi.

Роботи в областi триботехнiки ведуться i у вищих учбових закладах України: Київському міжнародному ніверситеті цивiльноїавiацiї, Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут" Вiйськово-повiтряних iнститутах Києва i Харкова, i Хмельницькому технологiчному iнститутi та iн.

Велика роль у створенні української школи тертя і зношення в машинах, організації і проведенні наукових досліджень і підготовці кваліфікованих наукових кадрів з триботехніки, як вже вказувалося вище, належить професору, докотору технічних наук Борису Івановичу Костецькому, який працював в Київському інституті інженерів цивільної авіації та Українській академії сільського господарства (м.Київ).

В м.Києвi видається республiканський мiжвiдомчий науково-технiчний журнал "Проблеми тертя i зношування".

Востаннє редаговано: Середа, 7 листопада 2007, 14:26. Версія: 1. Опубліковано: Понеділок, 5 листопада 2007, 13:00.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Стан науки про тертя i зношення в Українi

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 89; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.28.203
Генерация страницы за: 0.001 сек.