Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття та сутність глобального управління

Перш ніж приступити до обговорення проблематики глобального управління слід пригадати окремі положення і теоретико-практичні засади, до яких ми зверталися раніше. Так, нам відомий один з постулатів глобалістики, зміст якого сформульовано так: «Глобалізація світу – це об’єктивне історичне явище і процес, на який можна впливати і яким можна керувати об’єднаними, солідарними зусиллями людства». Нині глобалізація це симбіоз хаосу і порядку. Досить складно сказати чого в цьому процесі більше, а чого менше.

На попередніх заняттях, обговорюючи глобальні проблеми, ми також відмічали, що найпріорітетнішою глобальною проблемою сучасності, зокрема, є глобальна проблема управління, розв’язання якої має забезпечити синхронізований, справедливий розвиток усіх країн і народів (в енергетичній, продовольчій, ресурсній, інформаційній, екологічній та інших сферах). Отже у теоретичній площині глобалістики та інших суспільних дисциплін проблема глобального управління не є новою, хоча досліджена вона не достатньо. Практично ж дане питання перебуває далеко до остаточного вирішення. Тому вивчення і налагодження відповідного сучасним вимогам механізму управління глобалізацій ними процесами є однією з найскладніших проблем як у теоретичному, так і в практичному плані.

Даний постулат сучасної глобалістики є визначальним не лише у розумінні сутності цього феномену, а й при вирішенні проблем, які іменують глобальними. Водночас, як засвідчують реалії, суспільна організованість і керованості світовим співтовариством, на рівні з іншими, також належить до глобальних проблем, а якщо точніше – універсальних проблем політичного і соціально-економічного характеру.

Мислячи логічно, відзначають дослідники, і з цим варто погодитися, немає сумніву в тому, що на Землі в осяжному для огляду майбутньому, можливо, через 100, 500 чи 1000 років, поетапно буде формуватися Світова держава. Вона може об’єднувати конфедеративні чи федеративні регіональні утворення – залишки сучасних національних держав, чи можливо це буде унітарне демократичне співтовариство людей на засадах самоуправління. У будь-якому випадку, доки існують на Землі люди, у них будуть певні організаційні форми самоуправління (саме демократична держава і є формою самоуправління нації) які поступово, рівномірно чи поетапно будуть видозмінюватися, як це відбувалося протягом 10 тисяч років свідомої історії людства.Управління процесами соціогенезу і глобалізації (пригадаємо, соціогенез – процес зародження, становлення і розвитку соціальної структури суспільства, через поступове встановлення матеріальних, соціальних, духовних, емоційних, етичних, естетичних та інших зв’язків між людьми), існує як нагальна необхідність з моменту, коли виникли ці процеси, тобто з моменту зародження самої людини. У складному процесі управлінні завжди є суб’єкт і об’єкт управління. В залежності від етапу глобалізації управління мало різний характер, форми і методи, регулювало різні відносини між суб’єктом і об’єктом: в «ембріональний» період історії людства – між вожаком і первісним людським утворенням (стадом); у період пристосування людини до життя на Землі – між матір’ю і матріархальною сім’єю, вожаком племені, роду, общини і їх членами; у період освоєння людиною земного життя – між главами поселень, міст, міст-держав, державних утворень і мирянами різних каст; у духовно-пошуковий період – між отцями релігійних конфесій і общин, які очолювали як правило державу, верхівкою конфесій та віруючими – громадянами міст і держав.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 749; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.