Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зауваження


Зауваження

 • Масив може вказуватися як діапазон клітинок, наприклад A1:C3; як масив констант, наприклад {1;2;3:4;5;6:7;8;9}; і як ім'я діапазону або масиву.
 • Якщо будь-яка клітинка в масиві пуста або містить текст, то функція MINVERSE повертає значення помилки #VALUE!.
 • MINVERSE також повертає значення помилки #VALUE!, якщо масив містить нерівну кількість рядків і стовпців.
 • Формули, які повертають масиви, необхідно вводити як формули масиву.
 • Обернені матриці, як і визначники, звичайно використовуються для розв'язання систем математичних рівнянь з декількома змінними. Добуток матриці та її оберненої — це одинична матриця, тобто квадратний масив, в якому діагональні елементи дорівнюють 1, а решта елементів дорівнюють 0.
 • Як приклад обчислення оберненої матриці розглянемо масив із двох рядків і двох стовпців A1:B2 з літерами a, b, c, d, які представляють будь-які чотири числа. У нижченаведеній таблиці показано обернену матрицю для A1:B2.

Стовпець A Стовпець B

Рядок 1 d/(a*d-b*c) b/(b*c-a*d)

Рядок 2 c/(b*c-a*d) a/(a*d-b*c)

 

 • MINVERSE обчислюється з точністю приблизно 16 значущих цифр, що в деяких випадках може призводити до невеликих числових помилок.
 • Деякі квадратні матриці неможливо обернути; у таких випадках функція MINVERSE повертає значення помилки #NUM!. Визначник такої матриці дорівнює 0.

 

MMULT (МУМНОЖ) Повертає добуток матриць, які зберігаються у двох масивах. Результатом є масив із такою ж кількістю рядків, як у масиві1, і з такою ж кількістю стовпців, як у масиві2.

Синтаксис:

MMULT(масив1;масив2)

масив1, масив2 — це масиви, які потрібно перемножити.

 • Кількість стовпців аргументу масив1 має дорівнювати кількості рядків аргументу масив2, а обидва масиви повинні містити лише числа.
 • Масив1 і масив2 можуть указуватися як діапазони клітинок, масиви констант або посилання.
 • MMULT повертає значення помилки #VALUE! в таких випадках.
 • Якщо будь-яка клітинка пуста або містить текст.
 • Якщо кількість стовпців аргументу масив1 відрізняється від кількості рядків аргументу масив2.
 • Якщо розмір результивного масиву сягає або перевищує 5461 клітинку.

 

POWER (СТЕПЕНЬ) Повертає результат піднесення числа до степеня.

Синтаксис:

POWER(число;степінь)

Число1 — це основа. Воно може бути будь-яким дійсним числом.

Степінь — це степінь, до якого підноситься основа.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Зауваження. ЛИТЕРАТУРА Анисимов Е.В Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в | Зауваження. Для піднесення до степеня можна використовувати оператор "^" замість функції POWER, наприклад 5^2

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 518; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.