Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зауваження

 • Microsoft Excel зберігає дати як ряд послідовних номерів і може виконувати над ними обчислення. За замовчуванням числове подання 1 січня 1900 року — 1, а 1 січня 2008 року — 39448, оскільки інтервал у днях між цими датами дорівнює 39 448. Microsoft Excel для Macintosh використовує різні системи дат за замовчуванням.
 • Усі аргументи скорочуються до цілих.
 • Якщо поч_дата або кін_дата не є припустимою датою, функція YEARFRAC повертає значення помилки #VALUE!.
 • Якщо базис < 0 або базис > 4, функція YEARFRAC повертає значення помилки #NUM!.

 

 

 1. Використання фінансових функцій в MS Excel.

CUMIPMT (ОБЩПЛАТ) Повертає сукупну величину відсотків, виплачуваних за позикою між початковим і кінцевим періодами виплат.

Якщо ця функція недоступна та повертає помилку #NAME?, установіть і завантажте надбудову «Пакет аналізу».

Інструкції

Синтаксис:

CUMIPMT(ставка;кпер;зв;поч_період;кін_період;тип)

Ставка — це відсоткова ставка.

Кпер — це загальна кількість періодів виплат.

Зв — це вартість інвестиції на поточний момент.

Поч_період — це номер першого періоду в обчисленні. Періоди виплат нумеруються, починаючи з 1.

Кін_період — це номер останнього періоду в обчисленні.

Тип — це вибір часу виплати.Тип Розрахунок часу

0 (нуль) Виплата в кінці періоду

1 Виплата на початку періоду

Зауваження

 • Переконайтеся, що вибір одиниць вимірювання аргументів «ставка» та «кпер» здійснюється узгоджено. Якщо за чотирирічною позикою зі ставкою 10% річних здійснюються щомісячні виплати, потрібно скористатися значенням 10%/12, щоб визначити аргумент «ставка», і значенням 4*12, щоб визначити аргумент «кпер». Якщо за тією ж позикою здійснюються щорічні виплати, потрібно використати значення 10%, щоб визначити аргумент ставка, і значення 4, щоб визначити аргумент «кпер».
 • Кпер, поч_період, кін_період і тип скорочуються до цілих.
 • Якщо ставка ≤ 0, кпер ≤ 0 або зв ≤ 0, то функція CUMIPMT повертає значення помилки #NUM!.
 • Якщо поч_період < 1, кін_період < 1 або поч_період > кін_період, то функція CUMIPMT повертає значення помилки #NUM!.
 • Якщо «тип» є будь-яким числом, відмінним від 1, 2 або 4, функція CUMIPMT повертає значення помилки #NUM!.

 CUMPRINC (ОБЩДОХОД) Повертає сукупну суму, виплачувану за позикою між початковим і кінцевим періодами виплат.

Якщо ця функція недоступна та повертає помилку #NAME?, установіть і завантажте надбудову «Пакет аналізу».

Інструкції

Синтаксис:

CUMPRINC(ставка;кпер;зв;поч_період;кін_період;тип)

Ставка — це відсоткова ставка.

Кпер — це загальна кількість періодів виплат.

Зв — це вартість інвестиції на поточний момент.

Поч_період — це номер першого періоду в обчисленні. Періоди виплат нумеруються, починаючи з 1.

Кін_період — це номер останнього періоду в обчисленні.

Тип — це вибір часу виплати.Тип Розрахунок часу

0 (нуль) Виплата в кінці періоду

1 Виплата на початку періоду

Зауваження

 • Переконайтеся, що вибір одиниць вимірювання аргументів «ставка» та «кпер» здійснюється узгоджено. Якщо за чотирирічною позикою зі ставкою 10% річних здійснюються щомісячні виплати, потрібно скористатися значенням 10%/12, щоб визначити аргумент «ставка», і значенням 4*12, щоб визначити аргумент «кпер». Якщо за тією ж позикою здійснюються щорічні виплати, потрібно використати значення 12%, щоб визначити аргумент ставка, і значення 4, щоб визначити аргумент «кпер».
 • Кпер, поч_період, кін_період і тип скорочуються до цілих.
 • Якщо ставка ≤ 0, кпер ≤ 0 або зв ≤ 0, то функція CUMPRINC повертає значення помилки #NUM!.
 • Якщо поч_період < 1, кін_період < 1 або поч_період > кін_період, то функція CUMPRINC повертає значення помилки #NUM!.
 • Якщо «тип» є будь-яким числом, відмінним від 1, 2 або 4, функція CUMPRINC повертає значення помилки #NUM!.

 

EFFECT (ЭФФЕКТ) Повертає ефективну річну відсоткову ставку, якщо вказано номінальну річну відсоткову ставку та кількість періодів у році, за які нараховуються складні відсотки.

Якщо ця функція недоступна та повертає помилку #NAME?, установіть і завантажте надбудову «Пакет аналізу».

Інструкції

Синтаксис:

EFFECT(номінальна_ставка;кількість_пер)

Номінальна_ставка — це номінальна відсоткова ставка.

Кількість_пер — це кількість періодів у році, за які нараховуються складні відсотки.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 225; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.