Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зауваження. Зауваження Аргумент кількість_пер скорочується до цілого


Зауваження

 • Аргумент кількість_пер скорочується до цілого.
 • Якщо один з аргументів не є числом, то функція EFFECT повертає значення помилки #VALUE!.
 • Якщо номінальна_ставка ≤ 0 або якщо кількість_пер < 1, то функція EFFECT повертає значення помилки #NUM!.
 • EFFECT обчислюється таким чином:

 

FV (БС) Повертає майбутню вартість інвестиції на базі постійних періодичних виплат і постійної відсоткової ставки.

Синтаксис:

FV(ставка;кпер;спл;зв;тип)

Щоб отримати додаткові відомості щодо аргументів функції FV і щодо інших функцій щорічних виплат, див. довідку з функції PV.

Ставка — це відсоткова ставка за період.

Кпер — це загальна кількість періодів щорічних виплат.

Спл — це виплата, яка здійснюється в кожний період; це значення не може змінюватися протягом усього періоду щорічних виплат. Звичайно «спл» складається з основної виплати та виплати за відсотками, але не включає інших податків і зборів. Якщо аргумент «спл» пропущено, необхідно вказати значення аргументу «зв».

Зв — це поточна вартість або загальна сума, яка на поточний момент рівноцінна ряду майбутніх виплат. Якщо аргумент «зв» пропущено, то він вважається рівним нулю; у цьому випадку необхідно вказати значення аргументу «спл».

Тип — це число від 0 до 1, яке означає, коли має здійснюватися виплата. Якщо аргумент «тип» пропущено, приймається значення 0.Тип дорівнює Коли потрібно платити

0 Наприкінці періоду

1 На початку періоду

 • Переконайтеся, що одиниці вимірювання аргументів «ставка» та «кпер» вибрані узгоджено. Якщо за чотирирічною позикою зі ставкою 12% річних здійснюються щомісячні виплати, потрібно скористатися значенням 12%/12, щоб визначити аргумент «ставка», і значенням 4*12, щоб визначити аргумент «кпер». Якщо за тією ж позикою здійснюються щорічні виплати, потрібно використати значення 12%, щоб визначити аргумент ставка, і значення 4, щоб визначити аргумент «кпер».
 • Усі аргументи, що означають грошові кошти, які потрібно виплатити (наприклад, ощадні вклади), представлені від'ємними числами; грошові кошти, які потрібно отримати (наприклад, дивіденди), представлені додатними числами.

 NOMINAL (НОМИНАЛ) Повертає номінальну річну відсоткову ставку, якщо вказано ефективну ставку та кількість періодів у році, за які нараховуються складні відсотки.

Якщо ця функція недоступна та повертає помилку #NAME?, установіть і завантажте надбудову «Пакет аналізу».

Інструкції

Синтаксис:

NOMINAL(ефект_ставка;кількість_пер)

Ефект_ставка — це ефективна відсоткова ставка.

Кількість_пер — це кількість періодів у році, за які нараховуються складні відсотки.

Зауваження

 • Аргумент кількість_пер скорочується до цілого.
 • Якщо один з аргументів не є числом, то функція NOMINAL повертає значення помилки #VALUE!.
 • Якщо ефект_ставка ≤ 0 або якщо кількість_пер < 1, то функція NOMINAL повертає значення помилки #NUM!.
 • Функція NOMINAL пов'язана з функцією EFFECT, як показано нижче в рівнянні:

 

NPER (КПЕР) Повертає кількість періодів для інвестиції на базі постійних періодичних виплат і постійної відсоткової ставки.

Синтаксис:

NPER(ставка; спл; зв; мв; тип)

Щоб отримати додаткові відомості щодо аргументів функції NPER і щодо інших функцій щорічних виплат, див. довідку з функції PV.

Ставка — це відсоткова ставка за період.

Спл — це виплата, яка здійснюється в кожний період; це значення не може змінюватися протягом усього періоду щорічних виплат. Звичайно «спл» складається з основної виплати та виплати за відсотками, але не включає інших податків і зборів.

Зв — це поточна вартість або загальна сума, яка на поточний момент рівноцінна ряду майбутніх виплат.

Мв — потрібне значення майбутньої вартості або залишку коштів після останньої виплати. Якщо аргумент «мв» пропущено, він вважається рівним 0 (наприклад, майбутня вартість позики дорівнює 0).

Тип — це число від 0 до 1, яке означає, коли має здійснюватися виплата.

Тип дорівнює Коли потрібно платити

0 або пропущено Наприкінці періоду

1 На початку періоду

 

PMT (ПЛТ) Повертає суму чергової виплати за позикою на основі постійних періодичних виплат і постійної відсоткової ставки.

Синтаксис:

PMT(ставка;кпер;зв;мв;тип)

Щоб отримати додаткові відомості щодо аргументів функції PMT, див. довідку з функції PV.

Ставка — це відсоткова ставка за позикою.

Кпер — це загальна кількість виплат за позикою.

Зв — це поточна вартість або загальна сума, яка на поточний момент рівноцінна ряду майбутніх виплат; також називається основною сумою.

Мв — потрібне значення майбутньої вартості або залишку коштів після останньої виплати. Якщо аргумент «мв» пропущено, то він вважається рівним 0 (нулю), тобто майбутня вартість позики дорівнює 0.

Тип — це число від 0 до 1, яке означає, коли має здійснюватися виплата.Тип дорівнює Коли потрібно платити

0 або пропущено Наприкінці періоду

1 На початку періоду

Зауваження

 • Виплати, які повертаються функцією PMT, складаються з основних виплат і виплат за відсотками, але податки, резервні виплати та комісії, які іноді пов'язуються з позиками, не враховуються.
 • Переконайтеся, що одиниці вимірювання аргументів «ставка» та «кпер» вибрані узгоджено. Якщо за чотирирічною позикою зі ставкою 10% річних здійснюються щомісячні виплати, потрібно скористатися значенням 10%/12, щоб визначити аргумент «ставка», і значенням 4*12, щоб визначити аргумент «кпер». Якщо за тією ж позикою здійснюються щорічні виплати, потрібно використати значення 12, щоб визначити аргумент «ставка», і значення 4, щоб визначити аргумент «кпер».

 

PV (ПС) Повертає поточну вартість інвестиції. Поточна вартість — це загальна сума, яка на поточний момент рівноцінна ряду майбутніх виплат. Наприклад, у разі позичання грошей сума позики є поточною вартістю для позикодавця.

Синтаксис:

PV(ставка;кпер;спл;мв;тип)

Ставка — це відсоткова ставка за період. Наприклад, якщо отримано позику на автомобіль з 10-відсотковою річною ставкою та здійснюються щомісячні виплати, відсоткова ставка за місяць складатиме 10%/12 або 0,83%. Як значення аргументу «ставка» у формулу потрібно ввести 10%/12 або 0,83% або 0,0083.Кпер — це загальна кількість періодів щорічних виплат. Наприклад, якщо отримано позику на 4 роки під автомобіль та здійснюються щомісячні виплати, позика має 4*12 (або 48) періодів. Як значення аргументу «кпер» у формулу потрібно ввести 48.

Спл — це виплата, яка здійснюється в кожний період; це значення не може змінюватися протягом усього періоду щорічних виплат. Звичайно аргумент «спл» містить основні виплати та виплати за відсотками, але не включає інших зборів і податків. Наприклад, щомісячна виплата за чотирирічною позикою розміром 10 000 грн. під 12 відсотків річних складатиме 263,33 грн. Як значення аргументу «спл» у формулу потрібно ввести -263,33. Якщо аргумент «спл» пропущено, необхідно вказати значення аргументу «мв».

Мв — потрібне значення майбутньої вартості або залишку коштів після останньої виплати. Якщо аргумент «мв» пропущено, він вважається рівним 0 (наприклад, майбутня вартість для позики дорівнює 0). Наприклад, якщо планується накопичити 50 000 грн. для оплати спеціального проекту протягом 18 років, то 50 000 грн. є майбутньою вартістю. Можна зробити припущення щодо відсоткової ставки та визначити, скільки потрібно заощаджувати кожний місяць. Якщо аргумент «мв» пропущено, необхідно вказати значення аргументу «спл».

Тип — це число від 0 до 1, яке означає, коли має здійснюватися виплата.

Тип дорівнює Коли потрібно платити

0 або пропущено Наприкінці періоду

1 На початку періоду

Зауваження

 • Переконайтеся, що одиниці вимірювання аргументів «ставка» та «кпер» вибрані узгоджено. Якщо за чотирирічною позикою зі ставкою 12% річних здійснюються щомісячні виплати, потрібно скористатися значенням 12%/12, щоб визначити аргумент «ставка», і значенням 4*12, щоб визначити аргумент «кпер». Якщо за тією ж позикою здійснюються щорічні виплати, потрібно використати значення 12%, щоб визначити аргумент «ставка», і значення 4, щоб визначити аргумент «кпер».
 • Щорічна рента — це ряд постійних грошових виплат, здійснюваних протягом тривалого періоду. Наприклад, позика під автомобіль або застава є щорічною рентою. Докладніше див. опис кожної функції, пов'язаної із щорічними виплатами.
 • У функціях щорічних виплат аргументи, що означають грошові кошти, які потрібно виплатити (наприклад, ощадні вклади), представлені від'ємними числами; грошові кошти, які потрібно отримати (наприклад, дивіденди), представлені додатними числами. Наприклад, депозит у банк на суму 1000 грн. представлений аргументом -1000 для вкладника та аргументом 1000 для банка.
 • Microsoft Excel виражає кожний фінансовий аргумент через інші. Якщо ставка не дорівнює 0, то:

 

Якщо ставка дорівнює 0, то:

(спл * кпер) + зв + мв = 0

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Зауваження | Особливості експлуатації АЕС та її вплив на здоров’я людини

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 299; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.