Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Еколого-біологічні особливості та класифікація відділу Зигомікотові гриби


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Відділ Зигоміцети об'єднує сапротрофні та паразитні види, які ведуть наземний спосіб життя і лише деякі вторинно перейшли до водного середовища. Міцелій добре розвинений, несептований у порядку мукорових і септований у порядку ентомофторових. Для зигоміцетів характерні:

1. Зигогамний статевий процес. Суть його полягає в тому, що між гіфами одного або різних міцеліїв утворюються поперечні вирости — зигофори, які відділяють на кінцях багатоядерні клітини — гаметангії, при злитті яких утворюється зигота. Вміст гаметангіїв не диференційований.

2. Безстатеве розмноження спорангіоспореми або конідіями.

3. В клітинній оболонці містяться хітин та хітозан.

Виділяють один клас та 2 порядки: мукорові та ентомофторові.

Порядок Мукорові (Mycorales) нараховуює біля 400 сапрофітних, рідше паразитних видів. Типовим є рід Мукор, відомий під назвою білої або головчастої плісняви. Він розвивається на свіжому гною, органічних субстратах у вигляді білого пушку. Міцелій добре розвинений, гіфи розгалуджені, одноклітинні, багатоядерні. В молодому стані він білий, по мірі старіння чорніє, утворює довгі тонкі спорангієносці зі спорами. Дуже часто розвивається на хлібі, картоплі, варенні тощо. Швидко і дуже легко вирощується в культурі.

Дуже цікавим е рід пілоболус (Pilobolus), який розвивається на гною і має грушоподібні спорангієносці. В них, у результаті реакції глікогенного бродіння, створюється великий тургорний тиск і при дозріванні спор кришечка спорангію з силою відкидається, спори розсіюються на відстань до 2 м.

Порядок Ентомофторові (Enthomophthorales) — паразити комах; відомо 60 видів, поширених у всьому світі. Вражають представників 12 рядів комах, а також кліщів, павуків, багатоніжок. Серед них є широко спеціалізовані та вузькоспеціалізовані види, але всі вони викликають мікози. В тілі комахи ентомофторові утворюють слабо розгалуджений одноклітинний міцелій, далі він розпадається на окремі часточки (гіфні тіла). Током крові вони розносяться по тілу комахи і спричинюють її загибель. Від моменту ураження проходить у великих комах 5-8 днів, а у дрібних — всього 2-3 дні. Смерть наступає від .порушення циркуляції крові та від токсинів і ферментів, які розріджують тканини комах. Гіфні тіла далі проростають в міцелій, який виходить на поверхню тіла комахи у вигляді оксамитового нальоту. Цей наліт є скупченням конідіеносців, які утворюють на кінцяхпо1 великій конідії. На черевному боці мертвої комахи утворюються ризоїди, які прикріплюють її до субстрату. Життєздатність конідіїв дуже мала, всього 72 години, а далі вони проростають у вторинну та третинну кондій для збереження потомства.

Представники порядку надзвичайно перспективні для біологічного способу боротьби з шкідливими комахами. Зараз кілька видів порядку вже успішно вирощують на 40 різних субстратах і отримують конідії для зараження комах.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Порядок Моноблефаридові (Monoblepharidales) | Еколого-біологічні особливості та класифікація відділу Оомікотові гриби

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1244; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.