Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Біомеханічні характеристики

Біомеханічними характеристиками називаються показники, використовувані для кількісного опису й аналізу рухової діяльності. Усі біомеханічні характеристики поділяються на кінематичні, динамічні й енергетичні (табл. 3). У них різне призначення: кінематичні характеризують зовнішню картину рухової діяльності, динамічні несуть інформацію про причини зміни рухів, енергетичні дають представлення про механічну продуктивність і економічність.

Біомеханічні характеристики описують поступальні й обертальні рухи. Поступальним називається такий рух, при якому усі точки тіла переміщаються по однакових траєкторіях. При обертальному русі точки тіла, що рухаються, переміщаються по кругових траєкторіях, центри яких лежать на осі обертання.

Але в більшості рухів людини поступальний і обертальний компоненти присутні одночасно, такі рухи називаються складеними. Причому руховий апарат людини улаштований так, що всі рухи (у тому числі і поступальні) утворяться з комбінацій обертальних рухів у суглобах.

Дамо визначення біомеханічним характеристикам, включеним у таблицю 2.1. Але спочатку про дві важливі характеристики, що не ввійшли в таблицю, – про положенні і траєкторії.

Положення будь-якої точки тіла (наприклад, будь-якого суглоба) чи положення спортивного снаряда (наприклад, м'яча) визначається координатами в тій чи іншій системі координат. Найбільш популярна прямокутна система координат, у якій положення матеріальної точки в просторі описується її координатами на трьох взаємно перпендикулярних осях (вертикальної і двох горизонтальних – поздовжньої і поперечної) (рис 2.2).

При виконанні рухової дії положення тіла або спортивного снаряду змінюється. При цьому їхні матеріальні точки рухаються у просторі по лініям, що звуться траєкторіями (рис 2.3).

Траєкторія може мати будь-яку,скільки угодно складну форму. На відміну від неї лінійне переміщення ( – відстань по прямій між кінцевим та початковим положенням тіла. Лінійне переміщення вимірюється в одиницях довжини (метрах).

Кутове переміщення (Δφ) – кут повороту тіла або окремого сегменту. Кутове переміщення вимірюється у градусах.Швидкість показує, як швидко змінюються координати тіла або його матеріальних точок. Швидкість дорівнює частці від поділу переміщення (тобто різниці координат на інтервал часу, за який це переміщення відбулося:

 

· лінійна швидкість ;

 

· кутова швидкість .

Прискорення характеризує швидкість зміни швидкості:

 

· лінійне прискорення

 

· кутове прискорення g w:val="UK"/></w:rPr><m:t>СЃ</m:t></m:r></m:e><m:sup><m:r><w:rPr><w:rFonts w:ascii="Cambria Math" w:h-ansi="Cambria Math"/><wx:font wx:val="Cambria Math"/><w:i/><w:sz w:val="28"/><w:sz-cs w:val="28"/><w:lang w:val="UK"/></w:rPr><m:t>2</m:t></m:r></m:sup></m:sSup></m:den></m:f></m:e></m:d></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>">

 

Таблиця 2.1

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 2502; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.