Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Біомеханічний контроль та ЕОМ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Біомеханічний контроль – необхідна, але дуже трудомістка робота. І це головна причина, чому він не застосовується у кожній школі та спортивній команді.

На рис 2.29 схематично зображені 10 поз людини, що біжить, масою тіла 70 кг. Ці графіки отримані в результаті площинної циклозйомки. Вертикальні й горизонтальні координати шести суглобів, центра мас голови та кінчика стопи поміщені у таблиці 2.5.

Наведених даних достатньо щоб обчислити швидкості й прискорення основних сегментів тіла, визначити координати загального центра мас в кожній позі, побудувати кінематичні графіки.

Ці розрахунки можна отримати відразу після закінчення вправи за допомогою електронно-обчислювальної техніки (ЕОМ).

Як відомо, ЕОМ поділяють на універсальні та спеціалізовані. Універсальні ЕОМ (в тому числі персональні комп’ютери) дають можливість розв’язувати багато задач біомеханічного контролю:

· обчислення та графічні роботи;

· тестування рухових якостей;

· виявлення оптимальних варіантів техніки й тактики шляхом їх математичного та імітаційного моделювання на ЕОМ (див. рис. 2.6, 2.7);

· контроль за ефективністю техніки й тактики.

Останнє проілюструємо представленим на рис. 2.30 результатами динамо графічного контролю за симетричністю пози при стоянні людини.

 

 

Питання для самоконтролю:

1. Які існують шкали вимірювань? Розкажіть про особливості кожної шкали.

2. Назвіть біомеханічні характеристики. Розкажіть про значення кожної з них.

3. Назвіть показники спортивно-технічної майстерності.

4. Що вам відомо про похибки вимірювань?

5. Від яких показників залежить якість тесту? Розкажіть про них.

6. Яка форма шкали педагогічних оцінок може вплинути на ріст спортивних досягнень?

7. Наведіть приклади тестів, що дозволяють оцінити рівень розвитку рухових якостей у вашому виді спорту.

8. Які датчики біомеханічних характеристик використовуються при біомеханічному контролю?

9. Як використовуються ЕОМ при проведенні біомеханічного контролю?

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 584; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I. Предварительный контроль
 2. III. Заключительный контроль
 3. IV. Результаты контрольных испытаний
 4. Автоматизированный контроль и управление биореактором
 5. Автоматизовані, свідомо, напівсвідомо і несвідомо контрольовані компоненти діяльності називаються відповідно ВМІННЯМИ, НАВИЧКАМИ і ЗВИЧКАМИ.
 6. Автоматический контроль технологических параметров.
 7. Административно-контрольные методы УООС. Виды экологического лицензирования. Экологический контроль. Основные формы государственного экологического контроля.
 8. Активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.
 9. Аудиторский (независимый) контроль
 10. Банковское регулирование и банковский контроль как один из основных видов деятельности Банка России.
 11. Бюджетування та фінансовий контроль

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.071 сек.