Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Запитання для самоаналізу і самоперевірки. Тема 6: Відділ Аскомікотові гриби – Ascomycota


План.

Тема 6: Відділ Аскомікотові гриби – Ascomycota

Мета:ознайомити студентів із біохімічними та фізіологічними ознаками аскомікотових грибів, особливостями їх цитологічної, морфологічної організації та розмноження; показати просунені ознаки в будові плодових тіл,оболонки сумок і в способі звільнення аскоспор; показати найбільш просунених в еволюційному плані представників аскомікотових.

 

Професійна спрямованість: Матеріал даної теми може бути використаний вчителем біології при пояснені тем розділу „Царство Гриби”. Біологія. 6 кл.

 

1. Відділ Аскомікотові гриби: біохімічні особливості та цитологічні ознаки.

2. Будова вегетативного тіла.

3. Розмноження аскомікотових грибів.

4. Життєвий цикл та розвиток статевих спороношень.

5. Розвиток асків.

6. Система відділу. Характеристика класів Сахароміцети та Тафриноміцети.

7. Клас Аскоміцети або Сордаріоміцети. Характеристика порядку Еризіфальні.

8. Порядок Гіпокреальні. Цикл розвитку клавіцепса пурпурового.

9. Характеристика порядків Пецицальні та Туберальні.

10. Характеристика класів Леканороміцети, Евроціоміцети та Локулоаскоміцети.

Основні поняття:септований міцелій, конідії, гаметангіогамія, аскогон, антеридій, аски: протонікатні, еутонікатні, унітунікатні, бітунікатні, оперкулятні; аскоспори, плодові тіла: клейстотецій, перитецій, апотецій; гіменій, парафізи, строми.

 

Обрані методи:лекція з елементами бесіди.

Питання для самостійного вивчення:

1. Біологічні та екологічні особливості представників порядку Еризіфальні.

2. Біологічні та екологічні особливості представників порядків Пецицальні та Туберальні.

3. Порівняти класи Сахароміцети та Тафриноміцети.

4. Еволюція та походження аскомікотових грибів.

1.З’ясуйте особливості розмноження сахароміцетальних грибів.

2.Які особливості будови, розмноження та життєвого циклу тафриноміцетових грибів?

3.Які типи плодових тіл характерні для класу Сордаріоміцети або Аскоміцети?

4.Назвіть та охарактеризуйте філогенетичні лінії, які виділяють в межах класу Аскоміцети?5.Який тип плодових тіл характерний для порядку Еризіфальні?

6.Яку форму мають придатки клейстотеціїв у мікросфери?

7.Назвіть три стадії життєвого циклу клавіцепса пурпурового та охарактеризуйте їх.

8.Що являють собою склероції?

9.До якого порядку належить строчок?

10. Який міцелій у більшості аскомікотових за будовою та плоїдністю?

11. Що є продуктом статевого процесу у аскомікотових?

12. На які класи поділяються аскомікотові і за якими ознаками?

 

Рекомендована література:

1. Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М. та інш. Ботаніка. Водорості та гриби: Навчальний посібник, 2-ге видання, переробл. – К.: Арістей, 2006. – 476 с.

2. Гордеева Т.Н. и др. Практический курс систематики растений. М.: Просвещение -1986. -С. 44-51.

3. Морозюк С.С. Систематика рослин. Лабораторні заняття. К.: Вища школа, 1988. -С. 55-62.

4. Липа О.Л., Добровольський І.А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. К.:Вища школа, 1975. –С.134-144.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Житомир 2012. Житомирський державний університет імені Івана Франка | Порядок Сахароміцетальні - Saccharomycetales

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 674; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.