Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Запитання для самоаналізу і самоперевірки

План

1. Відділ Базидіомікотові гриби: біохімічні особливості та живлення, цитологічні ознаки, будова вегетативного тіла.

2. Розмноження.

3. Життєвий цикл та розвиток статевих спороношень.

4. Типи базидій та базидіоспор.

5. Система відділу. Клас Базидіоміцети.

6. Група порядків Афілофороїдні гіменоміцети.

7. Група порядків Агарикоїдні гіменоміцети.

8. Група порядків Гастероміцети.

9. Характеристика класу Устоміцети або сажкові гриби.

10. Клас Теліоміцети. Цикл розвитку пукцинії злакової.

Основні поняття:соматогамія, дикаріонтичний міцелій, базидії: холобазидії, фрагмобазидії, гетеробазидії, базидіоспори, плодові тіла базидіомікотових, гіменій, парафізи, цистиди, перидій, плактенхіма.

 

Обрані методи:лекція з елементами бесіди.

Питання для самостійного вивчення:

1. Цикли розвитку твердої та порошистої сажки пшениці.

2. Цикл розвитку пухирчатої сажки кукурудзи.

3. Біологічні та екологічні особливості представників групи порядків Гастероміцети.

4. Біологічні та екологічні особливості представників групи порядків Агарикоїдні гіменоміцети.

5. Біологічні та екологічні особливості представників групи порядків Афілофороїдні гіменоміцети.

6. Походження та еволюція базидіомікотових грибів.

 

1.Яка ядерна фаза міцелію домінує в життєвому циклі базидіомікотових грибів?

2.Охарактеризуйте систему відділу Базидіомікотові гриби.

3.Назвіть несправжню тканину грибів, яка утворюється в результаті переплетення і зростання гіф міцелію.

4.Як називається симбіоз гриба і кореня вищих рослин?

5.Як називається спороносний шар шапкових грибів?

6.Назвіть шапкові гриби з трубчастим гіменофором.

7.У якого гриба утворюються міцеліальні тяжі?

8.Як називається оболонка плодового тіла у гастероміцетів?

9.В яку сторону йшла еволюція плодових тіл гастероміцетів?

10. Як називаються спори лінійної іржі, що розвиваються на нижньому боці листка барбарису?

11. Яку будову мають базидії в устоміцетів та теліоміцетів?

12. Яка фаза є домінуючою в життєвому циклі теліоміцетів?

13. Як називаються спори, які утворюються при проростанні телейтоспор?

14. Як називаються спори вегетативного походження у сажкових грибів?

15. Яку назву мають іржасті гриби, в циклі розвитку яких є проміжний хазяїн?

16. Які типи спор розвиваються на гаплоїдному міцелії проміжного хазяїна?

17. Скільки типів спороношення змінюється у повноциклових іржастих грибів?

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 625; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.