Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Uml; Електрофізичні методи обробки харчових продуктів


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Запровадження на харчових підприємствах електрофізичних і електрохімічних методів обробки харчових продуктів сприяє випуску якісної продукції при безвідходній переробці сировини.

Енергію надвисокочастотного змінного електромагнітного поля почали використовувати в харчовій промисловості з 1960р. Такий спосіб нагрівання називається: ВЧ-нагрівання, НВЧ-нагрівання, діелектричний, мікрохвильовий, об’ємний, без градієнтний, холодний.

üдіелектричне нагрівання використовують для теплової обробки діелектриків (продуктів, що погано проводять електричний струм);

üмікрохвильове нагрівання ‑ довжина хвилі НВЧ поля складає 10-3 – 10-1м;

üоб’ємне нагрівання ‑ при використанні НВЧ поля відбувається одночасне нагрівання всього об’єму продукту;

üбезградієнтне нагрівання – при звичайному нагріванні відсутній градієнт температур;

üхолодне НВЧ-нагрівання супроводжується підвищенням температури продукту, однак камера апарату залишається холодною;

Серед способів наближених до варіння виділяють:

S електроконтактний спосіб нагрівання струмом високої частоти (ВЧ-нагрівання): електричний струм пропускають через харчових продукт, який завдяки наявності електричного опору нагрівається. Зокрема свіжа або солена риба має невелике значення електричного опору (провідник), однак морожена риба має значення діелектричного опору у тисячу разів більше і за своїми електричними властивостями наближається до діелектриків. Електрична провідність м’яса залежить від вмісту жиру та температури.

S НВЧ-нагрівання харчових продуктів.При розморожуванні харчових продуктів у НВЧ-полі волога, утворена з кристалів льоду, розподіляється в них так же як і в не розморожених продуктах. Експериментально встановлено, що найбільша нерівномірність розподілу вологи спостерігається при розморожуванні продукту в інтервалі температур від -5 до 0 С. Це пояснюється розчиненням солей, що містяться в кристалах льоду, і у вигляді розчину виходять з продукту. Для запобігання втрат солей і розчинних харчових речовин необхідно швидко нагріти продукт від ‑5 до 0 С і вище, що дозволяє НВЧ-нагрівання. Також спостерігається крайовий ефект: нагрівання поверхні продукту відбувається швидше, ніж його центральних шарів. Пояснюється різним поглинанням НВЧ-енергії талими та замороженими шарами продукту. Наприклад, при розморожуванні продуктів у соусі (соус має більший коефіцієнт поглинання і швидше розморожується) використовують обдування холодним повітрям і перфоровані перетинки.

S електростатичне поле. В установках для обробки продуктів за цим методом за рахунок наявності електродів створюється електростатичне поле, що обумовлює спрямований рух компонентів, які беруть участь у процесі. В електростатичному полі здійснюється копчення та панірування м’ясних і рибних продуктів.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Н3О+ + 2е- ® Н2 + 2Н2О | УНАОЧНЕННЯ

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 2100; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.