Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Прогнозування виховної роботи


Підбиття підсумків організації та проведення виховної роботи.

Узгодження виховних впливів.

Планування виховної роботи.

Узгодження виховних заходів здійснюється між посадовими особами, що працюють з особовим складом, за часом проведення, за формами, методами, засобами і прийомами, які використовуються при цьому.

Таке узгодження сприяє:

запобіганню дублювання окремих виховних заходів, що плануються з особовим складом;

оптимальному розподілу сил і засобів, що залучаються для проведення виховної роботи;

завчасній і якісній підготовці посадових осіб для проведення виховних заходів з підлеглими.

Така діяльність відповідних керівних органів, посадових осіб зводиться до аналізу й оцінки ефективності виховних впливів на особовий склад, визначення внеску кожного військового керівника в цю роботу, виявлення проблем у вихованні воїнів і визначення шляхів щодо вдосконалення і підвищення якості виховної роботи у військах (частинах і підрозділах). Це стосується усіх органів військового управління.

6. Узагальнення, розповсюдження та впровадження передового досвіду кращих командирів-вихователів.

При узагальненні і розповсюдженні позитивного досвіду виховної роботи слід додержуватися таких вимог:

об’єктивності узагальнення досвіду, виявлення в ньому як позитивного, так і негативного;

єдності реалізму та здорового оптимізму;

системності та систематичності в узагальненні досвіду;

зв’язку сьогоднішнього досвіду з перспективами розвитку виховного процесу в Збройних Силах України;

створення відповідних умов для ефективного впровадження передового досвіду в практику військ.

Військовий керівник має планувати результати виховного впливу на підлеглих, вміти передбачати очікувані зміни в поведінці, в якостях та інших характеристиках воїнів. Таке прогнозування дозволяє:

чітко визначати кінцеву мету в роботі з людьми, своєчасно реагувати на будь-яке відхилення в її досягненні;

обирати найбільш оптимальні та правильні методи й форми роботи з особовим складом;

грамотно розподіляти свої сили та сили інших посадових осіб, засоби виховної роботи, що застосовуються при впливі на підлеглих.

Результати прогнозування є вихідними даними для прийняття нових рішень щодо організації та вдосконалення військово-виховного процесу.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Визначення форм, методів і прийомів виховання підлеглих | Д О В І Д К О В О

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 288; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.019 сек.