Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Акредитація органів з оцінки відповідності

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Лекція 9, 10

 

Якість сертифікації залежить від діяльності органу з сертифікації, його високої компетентності та незалежності. Крім того, всі дії органу з сертифікації повинні бути спрямовані на задоволення потреб клієнтів. Орган з сертифікації повинен забезпечувати заявнику безперешкодний доступ до інформації про його послуги. Йому не слід висувати недопустимих фінансових або інших умов. Процедури, за допомогою яких орган здійснює свою діяльність, не мають мати дискримінаційний характер.

Організація, яка претендує на акредитацію як органу з сертифікації продукції (послуг, систем якості, персоналу), повинна мати відповідно до вимог ДСТУ 3411-2004:

- організаційну структуру, адміністративні та юридичні права для управління роботами з сертифікації в заявленій галузі акредитації;

- компетентний персонал, кваліфікація якого підтверджена докумен­тально за результатами атестації;

- актуалізований фонд нормативних документів на продукцію та методи її випробувань;

- систему двосторонніх зв’язків з виробниками або постачальниками сертифікованої продукції, яка забезпечує своєчасне їх інформування про заплановані зміни вимог нормативних документів на продукцію, зміни вимог нормативних документів на продукцію, що повинно бути документально підтверджено;

- договірні зобов’язання з акредитованими в системі випробувальними лабораторіями (центрами) для проведення випробувань продукції з метою сертифікації, а в разі необхідності – з органами сертифікації систем якості;

- штатний персонал, який веде технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції;

- статут, що визначає її діяльність;

- настанову з якості;

- комплект організаційно-методичних та нормативних документів системи сертифікації продукції в заявленій галузі акредитації;

- документи, що встановлюють правила та порядок проведення технічного нагляду за виробництвом та випробуваннями сертифікованої продукції;

- досвід роботи з сертифікації, що підтверджується документально за результатами виконаних робіт.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 373; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.