Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз ефективності використання основних засобів


 

Ефективність використання основних засобів залежить від багатьох чинників: сполучення галузей у виробничих кооперативах, структури основних засобів, раціональності їх використання. Від рівня використання основних засобів залежить їх потреба і зниження витрат на їх експлуатацію. Використання кожного виду основних засобів характеризується специфічними показниками. Так використання машино-тракторного парку може бути визначено коефіцієнтом використання, як відношення машино-днів у роботі до машино-днів перебування в кооперативі:

Так само можна характеризувати їх використання обсягом виконаної роботи на один трактор, комбайн, автомобіль. Використання устаткування характеризується тривалістю їхньої зайнятості в часі (протягом року, сезону), а також їх завантаженістю в період безпосереднього виконання роботи.

Використання складських приміщень, сховищ визначається рівнем заповнювання площі, кількістю збереження продукції на 1м3 обсягу складу або елеватора.

Ефективність використання всієї сукупності основних засобів відбивається у фондовіддачі й у протилежному показнику - фондоємкості. Фондовіддача визначається відношенням вартості товарної продукції до вартості основних засобів. Розрахунок роблять по формулі:

де: Фв - фондовіддача;

Тп - товарна продукція (оскільки обслуговуючий кооператив може бути збутовим і реалізувати продукцію виробничого кооперативу).

Оз - вартість основних засобів.

Фондоємкість - це протилежний показник фондовіддачі і розраховується відношенням вартості основних засобів до вартості товарної продукції, для аналізу впливу цих чинників, використовуючи спосіб ланцюгової підстановки. Необхідно визначити розрахунковий (підставний) показник - яка була б фондовіддача при сумі виторгу звітного періоду і вартості основних засобів у базисному періоді. Різниця між розрахунковою фондовіддачею і фондовіддачею в базисному періоді покаже вплив змін у сумі товарної продукції на фондовіддачу, а різниця між фондовіддачею звітного періоду і розрахункової - покаже вплив змін у вартості основних засобів на фондовіддачу.Таблиця №2

Аналіз впливу чинників на фондовіддачу

 

Показники Базисний період Звітний період Відхилення +,-
1. Вартість товарної продукції, тис. грн. +52
2. Вартість основних засобів, тис. грн. +396
3. Фондовіддача = грн 33.91 31.00 -2. 91

4. Яка була б фондовіддача при вартості товарної продукції в звітному періоді і вартості основних засобів базисного періоду:

5. Вплив змін у вартості товарної продукції на фондовіддачу:

6. Вплив змін у вартості основних засобів на фондовіддачу:

де: Тп зв п - товарна продукція звітного періоду;

Тп б п - товарна продукція базисного періоду;

Ос зв п - вартість основних засобів звітного періоду;

Ос б п -вартість основних засобів базисного періоду.

Аналізуючи фондовіддачу, необхідно відзначити, що вона знизилася на 2 грн 91коп., тому що в базисному періоді реалізовано продукції в розрахунку на 100 грн основних засобів на 33 грн 91коп, а в звітному періоді на 31 грн. Це відбулося за рахунок того, що було задіяно основних засобів на 396 тис.грн більше (2826-2430), і за рахунок цього фондовіддача знизилася на 5 грн.05коп, і хоча реалізація продукції зросла на 52 тис.грн (876-824), що призвело до росту фондовіддачі у цілому фондовіддача знизилася на 2 грн.91коп.

Поряд з аналізом економічної ефективності основних засобів дуже важливо встановити, наскільки вони забезпечують поліпшення умов праці робітників, сприяють поліпшенню матеріальних і культурних потреб людей, тобто визначається соціальна ефективність. Економічний ефект від використання основних засобів характеризується заощадженням і поліпшенням навколишнього середовища.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз забезпеченості основними засобами і відтворення основних засобів | Аналіз використання машино-тракторного парку

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 541; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.