Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз використання машино-тракторного парку


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Сільськогосподарська техніка, що обслуговує основне виробництво, є найбільш активною частиною основних засобів. Ефективне використання тракторного парку є вирішальним чинником у виконанні виробничої програми.

Тому метою аналізу використання сільськогосподарської техніки є поліпшення машиновикористання, підвищення виробітки машин, зниження витрат праці і засобів на одиницю виконаних робіт.

Задачами аналізу використання техніки є: вивчення стану використання парку машин, виявлення внутрішніх резервів і розробка заходів щодо поліпшення машино-тракторного парку.

Для аналізу використання тракторів застосовуються такі показники: річний виробіток трактора розраховується розподілом обсягу виконаних робіт на середньорічну кількість тракторів; денний виробіток трактора визначається розподілом обсягу виконаних робіт на машино-дні роботи тракторів; змінний виробіток трактора - відношення обсягу тракторних робіт до машино-змін роботи тракторів; коефіцієнт змінності, що показує, у скільки змін щодня працювали трактора, і визначається розподілом машино-змін на машино-дні. Економічним показником використання тракторів є собівартість умовного еталонного гектара або т-км, якщо трактори були зайняті на перевезенні вантажів.

Ці показники застосовують, насамперед, для аналізу використання техніки і визначення резервів поліпшення експлуатації. Аналіз проводять протягом року по основних періодах виконання механізованих робіт (по окремих агрегатах, машинах однієї марки - і за підсумками року).

 

Таблиця №3.

Використання машино-тракторного парку.

 

Показники Базисний рік Звітний рік В% до баз. року
1. Середньорічна кількість тракторів      
  а) фізичних 111,1
  б) еталонних 112,5
2. Виконано робіт, ум.ет.га. 123,6
3. Виробіток на 1 трактор за рік      
  а) машино-днів 95,1
  б) машино-змін 97,8
  в) коефіцієнт використання пори року (р. 3а/365) 0,61 0,58 95,1
4. Коефіцієнт змінності (р. 3б/р. 3а) 1,008 1,03 102,2
5. Вироботано умовних еталонних гектарів на 1 еталонний трактор      
  а) за рік (р.2/р.1б) 109,8
  б) за день (р.5а/р.3а) 5,62 6,5 115,6
  в) за зміну (р5а/р.3б) 5,57 6,3 113,1
6. Витрата дизельного палива на 1 еталонний га, кг. 6,8 6,5 95,6
7. Собівартість 1ум. еталонного гектара, грн. 5,74 6,12 106,6

 Дані таблиці №3 свідчать про те, що забезпеченість тракторами в еталонному численні перевищила за аналізований рік на 12,5%. Скоротилось число машино-днів у розрахунку на 1 трактор на 4,9%. Зріс денний виробіток трактора на 15,6%, а змінний - на 13,1%, зросла і собівартість умовного еталонного гектара на 6,6%. Хоча і незначно, але скоротилася витрата дизельного палива на 1 га на 4,4%, обсяг тракторних робіт збільшився на 23,6%.

Вплив на обсяг робіт тракторів окремих чинників визначається прийомами ланцюгової підстановки, поперемінною заміною числових значень базисних показників звітними і наступним зіставленням двох суміжних обсягів.

Таблиця №4.

Вплив основних факторів на обсяг роботи тракторів.

  ВАРІАНТИ
Базисний рік Звітний рік
1. Число календарних днів
2. Число тракторів, ум.ет.шт.
3. Коефіцієнт використання пори року 0,61 0,58 0,54 0,54 0,64
4. Коефіцієнт змінності 1,008 1,03 1,03 1,00 1,00
5. Змінний виробіток, ум.ет.га 5,57 6,3 6,3 6,3 6,3
6. Обсяг роботи в ум.ет.га
7. Зміна обсягу (5-1), в т.ч. за рахунок: +3165        
  кількості эталонних тракторів (2-1)   +2376      
  використання пори року (3-2)     +1186    
  зміна змінності (4-3)       -397  
  зміна змінного виробітку (5-4) -       -

Вплив екстенсивних чинників, збільшення кількості тракторів збільшило обсяг робіт на 2376 ум.ет.га га, збільшення коефіцієнта використання часу ще збільшило обсяг робіт на 1186 ум.ет. га, і тільки зниження коефіцієнта змінності привело до зменшення обсягу робіт на 397 ум.ет. га, тому в цілому обсяг робіт збільшився на 3165 ум.ет. га.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз ефективності використання основних засобів | Аналіз використання транспортних засобів

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 987; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.