Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз використання транспортних засобів

 

Транспортні засоби обслуговуючого кооперативу роблять різноманітні послуги виробничому кооперативу: ввіз покупних матеріалів, вивіз сільськогосподарської продукції, вивіз добрив, сіна, зеленої маси і т.д.

Задачами аналізу є визначення резервів поліпшення використання кожного виду транспортних засобів і зниження собівартості перевезень, вибір найбільш економічних у конкретних умовах видів транспорту на перевезеннях окремих вантажів.

У зв'язку з великою розмаїтістю вантажопідіймальності застосовуваних автомобілів визначається середня вантажопідіймальність однієї автомашини шляхом розподілу загального тоннажу на середню кількість автомобілів.

Використання автомобілів характеризується співвідношеннями: перебуванням автомобіле-днів у роботі й у кооперативі; корисного і загального пробігу автомашин. У прикладі коефіцієнт використання автомобілів (таблиця №5) нижче, ніж у базисному періоді, на 30%, тому що в базисному періоді передбачалося 30% часу простоїв автомашин, фактично ті простої склали 51%, тобто більш половини часу року. Варто з'ясувати, що викликало збільшення простоїв - нестача в ПММ, або простої через несправність автомобілів і т.д.

Середня вантажопідіймальність автомашин вище, ніж у базисному періоді на 0,05 т. Але коефіцієнт вантажопідіймальності був підвищений із 0,80 до 1,17. Це дозволило збільшити обсяг вантажоперевезень на 4%.

Кількісний вплив окремих чинників на обсяг вантажоперевезень, виконаних автомобільним транспортом, визначається за допомогою розрахунків, показаних у таблиці №5.

Обсяг вантажоперевезень був збільшений за рахунок збільшення кількості автомобілів на 1, і за рахунок цього обсяг вантажоперевезень збільшився на 68,7 тис. т-км.

Таблиця №5

Аналіз використання вантажних автомобілів

  Базисний період Звітний період У % до базисного періоду
1. Середнє число автомобілів -
2. Автомобіле-тонн 40,7 45,0 110,6
3. Середня вантажопідйомність автомобіля, т 3,70 3,75 101,3
4. Автомобіле-дні перебування у кооперативі 109,1
5. в т. ч. в роботі 77,1
6. Коефіцієнт використання автомобілів (р.5/р.4) 0,70 0,49 70,0
7. Загальний пробіг автомобілів, тис. км 87,8
8. в т. ч. з вантажем 70,2
9. Коефіцієнт використання пробігу (р.8/р.7) 0,6 0,5 83,3
10. Середньодобовий пробіг автомобіля (р.7/р.5) 113,3
11. Виконано робіт, тис. т-км 104,0
12. Виробіток на 1 автомобіль, тис. т-км 94,1
13. Технічно можливий обсяг роботи, тис. т-км (р.8*р.3) 71,1
14. Коефіцієнт використання вантажопідйомності 0,80 1,17 146,2
15. Собівартість 1 т-км, грн. 0,25 0,32

 Далі розглянемо вплив окремих факторів на обсяг виконаних робіт вантажного автотранспорту. Дані для цоьго розташовані в табл 6.

Розрахунки впливу чинників на обсяг виконаних вантажоперевезень провадяться по формулах:

Вплив змін у кількості автомашин на обсяг вантажоперевезень:

 

 

Вплив змін у кількості машино-днів у роботі на обсяг вантажоперевезень:

 

 

Вплив змін у середньодобовому пробігу на обсяг вантажоперевезень:

 

 

Вплив змін у середній завантаженості автомашин на обсяг вантажоперевезень:

 

,

 

де: Кф(баз) – кількість автомашин фактична (базисна);

Д роб ф(баз) – дні роботи автомашин фактичні (базисні);

Пр доб Ф(баз) – середньодобовий пробіг фактичний (базисний);

Вант ф(баз) –середня вантажопідйомність фактична (базисна).

 

Таблиця №6

Вплив окремих факторів на обсяг виконаних робіт вантажного автотранспорту.

ПОКАЗНИКИ: Базисний період Звітний період Відхилення (+,-)
1. Середнє число автомашин +1
2. Число машино-днів в роботі на одну автомашину -74
3. Середньодобовий пробіг автомашини з вантажем, км -8
4. Середня завантаженість 1 автомашини 2,97 4,38 +1,40
5. Виконано, тис. т-км +30
6. Відхилення в обсягу виконаних робіт, тис. т-км х х +30
  в т.ч. за рахунок зміни:      
  числа автомашин х х +68,7
  числа машино-днів в роботі х х -237,3
  середньодобового пробігу автомашини з вантажем х х -51,4
  середньозавантаженості машини х х +250

 

За рахунок підвищення вантажопідіймальності (із 2,97 до 4,38) обсяг вантажоперевезень збільшився на 250 тис. т-км. Проте, зменшення середньодобового числа машино-днів у роботі з 254 до 180 привело до зменшення вантажоперевезень на 237,3 тис. т-км, а зменшення середньодобового пробігу з вантажем із 90 до 82 км ще зменшило обсяг вантажоперевезень на 51,4 тис.т-км.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 1026; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.