Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз реалізації продукції по видах


Задачі і джерела даних аналізу.

ТЕМА 3. Аналіз реалізації продукції.

 

 

Товаровиробники, поряд із виробництвом, основною метою своєї роботи ставлять вихід на ринок (у т.ч. і на міжнародний) збуту продукції. Безумовно, товаровиробник може знайти вихід на ринок за допомогою посередників. Проте, у цьому випадку немає гарантії в тому, що його інтереси як товаровиробника будуть завжди враховані, а також посередники у першу чергу будуть зацікавлені в реалізації своєї продукції. Тому в організаційному плані діяльності по реалізації продукції вигідне створення обслуговуючого збутового кооперативу. Також кооперативи зацікавлені в збільшенні прибутковості за рахунок реалізації за більш високими цінами. З переходом на ринкові відносини товаровиробники практично цілком перейшли на самофінансування. У цих умовах важливим є не стільки виробництво продукції, скільки її вигідна реалізація. Росте і роль аналізу, що допомагає визначити, кому більш вигідно реалізувати; забезпечує оперативною інформацією про хід реалізації; допомагає розробити методи підвищення ефективності.

Основними джерелами інформації є: договори на реалізацію, дані про ринки, товарно-сировинні біржи і дані бухгалтерського обліку.

 

 

Оскільки кооператив не одержує прибутку для себе і прагне забезпечити найвигіднішу реалізацію продукції своїх членів, то ефективність кооперативу прямопропорційна обсягам його діяльності. Тому в кооперативі використовується принцип ексклюзивності, що полягає в тому, що члени збутового або збутового переробного кооперативу продають свою продукцію через кооператив. Проте на практиці існують деякі причини, що призводять до відхилення цього принципу, як-от: кооперативу-товаровиробнику

· необхідно лишити частину продукції для внутрішніх потреб (внутрішнє споживання, насіння, комбікорми, оплата праці продукцією і т.д.);

· кооперативу-товаровиробнику потрібно лишити частину продукції для здійснення тих комерційних операцій, що кооператив не може здійснити без цього. Наприклад, члену потрібно розрахуватися по бартеру з постачальником засобів виробництва, покупку яких не забезпечує кооператив (наприклад, за будівельні матеріали).Тому аналіз реалізації починають з аналізу розподілу продукції і визначають, за рахунок чого можна збільшити реалізацію.

 

Таблиця №14.

Використання сільськогосподарської продукції. (зернові, ц.)

ПОКАЗНИКИ Базисний період Звітний період Відхилення, +- У % до базисного періоду
Наявність на початок року +60 118,7
Надійшло з врожаю -14 99,1
Покупка +16 123,5
ВСЬОГО в наявності +62 103,3
Продаж у наявності -23 89,3
Продано на ринку +30 116,3
Продано через товарну біржу -18 95,3
Продано по бартеру -50 40,5
Видано робітникам у рахунок оплати +16 125,8
Витрачено на насіння +52 116,7
Витрачено на корм худобі - - - -
Передано в переробку +25 115,6
Втрати при збереженні - - - -
ВСЬОГО витрачено +32 102,3
Наявність на кінець року +30 106,1

Дані таблиці №14 свідчать про те, що в кооперативі збільшилася наявність зерна на 62ц: за рахунок зерна, що залишилося, із минулого врожаю - на 60ц і за рахунок покупки - на 16ц, проте зменшився, хоча і незначно, валовий збір (на 14ц). Менше було реалізовано державі - на 23ц, причому за останні роки йде постійне зменшення реалізації державі, тому що товаровиробники, а тим більше обслуговуючі кооперативи, прагнуть найти більш вигідні ринки збуту, тому реалізація через ринок збільшилася на 30ц (214ц-184ц). Збільшується витрата на насіння, тобто товаровиробники прагнуть до збільшення виробництва. Основним показником, що визначає реалізацію, є рівень товарності - відношення кількості реалізованої продукції до виробленої. Але оскільки частина продукції залишається на збереження і може бути реалізована в наступному році, то рівень товарності необхідно розраховувати як відношення кількості реалізованої продукції до загальної наявності продукції. Так за даними таблиці №14 рівень товарності в базисному році дорівнює:

,

а в звітному році:

На обсяг реалізованої продукції впливає наявність продукції і її використання на внутрішньогосподарські потреби. Внутрішньогосподарські потреби можна визначити як різницю між наявністю продукції і її реалізацією. Так у базисному році вона склала 962ц (1893ц-931ц), а в звітному році - 1069ц (1955ц-886ц). Використовуючи прийом ланцюгової підстановки, можна визначити вплив цих чинників, для чого необхідно розрахувати обсяг продукції, що міг би реалізувати кооператив при фактичній наявності і витрати на внутрішньогосподарські потреби в базисному періоді, тобто: 1955ц-962ц=993ц. Різниця між розрахунковою реалізацією і базисною покаже вплив змін у наявності продукції на обсяг реалізації ( 993ц-931ц=62ц), а різниця між фактичним обсягом реалізованої продукції і розрахунковим покаже вплив змін у витраті продукції на внутрішньогосподарські потреби на обсяг реалізованої продукції (886-993=-107). Таким чином, збільшення кількості продукції на62ц дозволив і реалізувати продукції на стільки ж, а збільшення витрати на внутрішньогосподарські потреби на 107ц зменшив обсяг реалізації на цю ж кількість.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз збереження і переробки молока | Аналіз надходження виручки від реалізації

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 388; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.