Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз надходження виручки від реалізації


 

Виручка від реалізації продукції є основним джерелом розширеного відтворення і найбільше повно відбиває процес реалізації. На виручку від реалізації впливають кількість реалізованої продукції, ціна реалізації і структура товарної продукції, якщо кооперативом реалізується декілька видів продукції.

Аналіз впливу цих чинників можна провести на основі індексів.

Індекс змін у сумі виручки в порівнянні з базисним періодом:

 

 

Виручка від реалізації зерна зросла у 1,221 раз.

Різниця між чисельником і знаменником покаже, на скільки змінилася виручка від реалізації: , тобто виручка від реалізації зросла на 8702 грн.

Для розрахунку впливів змін у кількості реалізованої продукції на суму виручки необхідно розрахувати індекс обсягу реалізації:

,

тобто за рахунок зменшення кількості реалізованої продукції виручка зменшилась в 0,949 разу або склала 94,9%, або сума виручки зменшилась на 1970 грн. (37212-39182).

Вплив змін у ціні покаже індекс цін:

 

.

За рахунок збільшення ціни сума виручки зросла у 1,286 разу або склала 128,6%, і за рахунок ціни було додатково отримано виручки на 10672 гРН. (47884-37212).

Ціни реалізації залежать від багатьох чинників, таких як: канали реалізації, терміни реалізації, умови реалізації. Тому необхідно проаналізувати і ці чинники.

На виручку від реалізації впливає якість реалізованої продукції при реалізації державі. Для цього необхідно зіставити вагу в натурі з заліковою вагою і різницю помножити на ціну реалізації. Наприклад:

вага в натурі - 192ц; залікова вага - 189ц;

різниця дорівнює: 192ц-189ц = 3ц;

недоотримано виручки за рахунок якості реалізованої продукції:

3ц´54 грн = 162 грн.

Як було сказано вище, виручка від реалізації залежить від кількості реалізованої продукції, ціни реалізації і структури реалізованої продукції:

=І заг.

У результаті роботи кооперативу проводять аналіз, розрахувавши такі коефіцієнти:

Управлінські коефіцієнти:

;

Ці коефіцієнти показують частку на заробітну плату і на відновлення основних засобів у товарообігу, тобто в обсязі реалізації..

Накладні витрати включають: податки (за винятком ПДВ і податку з прибутку), оплату підрядчиків транспорт і командировочні, різні управлінські витрати.

.

Цей коефіцієнт містить частку різних проміжних споживань у товарообігу, проте їхню еволюцію необхідно аналізувати в часу.

.

Мова йде про коефіцієнти руху запасів, що вказують на середню тривалість перебування товарів на складі (на елеваторі).

Економічні показники:

Основні засоби кооперативу без нарахування амортизації.

Цей коефіціент називається коефіціентом ефективності власного капіталу, визначають який обсягом реалізації, здійсненої кооперативом на 1 грн капіталу.

Під грошовим потоком припускається надходження і вибуття коштів і їхніх еквівалентів. Цей коефіцієнт визначає спроможність кооперативу оплачувати свої борги

Це відношення визначає протистояння кооперативу зовнішнім економічним проблемам.

; .

Ці коефіцієнти визначають можливість кооперативу накопичувати власні оборотні кошти або прибуток.

Основні коефіцієнти, подані в цьому розділі, можуть бути частково або цілком розраховані для того, щоб роз'яснити роботу кооперативу і визначити його положення щодо інших кооперативів цієї ж галузі і регіону.

 

 

Кримський агропромисловий колледж НУБіП України

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

з дисципліни «Економічний аналіз»

 

Викладач Грозова С.С.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз реалізації продукції по видах | Информационные системы

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 660; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.025 сек.