Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура уроків трудового навчання, сходинки до інформатики

Читайте также:
 1. L1.Т1.2. Типи технологічних зв'язків. Структура ХТС.
 2. V. Організаційна інфраструктура
 3. Агропромисловий комплекс (АПК), його структура і функції
 4. Анализ эффективности использования трудового потенциала
 5. Антигенная структура
 6. Антигенная структура
 7. Антигенная структура.
 8. Антигенная структура.
 9. Антигенная структура.
 10. Антигенная структура.
 11. Антигенная структура.
 12. Антигенная структура.

Орієнтовна структура уроків трудового навчання

I. Організаційний момент (перевірка готовності робочих місць, наявності робочого одягу).

II. Виявлення знань і вмінь учнів.

III. Актуалізація опорних знань учнів (чуттєвого досвіду, опорних умінь тощо). .;;.!.

IV. Мотивація навчальної діяльності учнів (формування позитивного ставлення до навчальної діяльності на уроці).

V. Повідомлення теми уроку.

VI. Визначення мети (завдань) для учнів на урок.

VII. Вивчення нового матеріалу.

VIII. Осмислення учнями вивченого матеріалу.

IX. Формування умінь і навичок учнів. Вимоги до практичної роботи.

1. Аналіз завдань практичної роботи.

2. Забезпечення учнів необхідними матеріалами та інструментами.

3. Дотримання правил безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічних вимог під час виконання практичної роботи.

4. Самостійне виконання учнями завдань практичної роботи за

інструкційними картками.

5. Контроль учителя з метою виявлення недоліків у знаннях та вміннях

учнів,

6. Здійснення вчителем поточного інструктажу (індивідуального, групового).

7. Організація самоконтролю та взаємоконтролю учнів.

8. Підведення підсумків практичної роботи, демонстрація кращих робіт;

аналіз недоліків та визначення шляхів їх усунення; оцінювання результатів практичної роботи.

X. Рефлексія.

1. Що нового дізнались на уроці?

2. Чого навчились? Яку роботу виконали?

3. Які завдання були визначені на урок?

4. Наскільки реальні результати збігаються із завданнями, визначеними на урок?

5. Чому отримали саме такий результат на практичній роботі?

6. Що потрібно зробити для того, щоб мати кращі результати роботи?

7. Де можна використати набуті знання та вміння?

XI. Мотивація оцінок, виставлення їх у журнал і щоденники.

XII. Завдання додому.

XIII. Прибирання робочого місця [8].

Орієнтовна структура уроків «Сходинки до інформатики» Структура уроків курсу «Сходинки до інформатики» відрізняється від традиційних уроків у молодшій школі і складається із трьох частин: теоретичної, практичної та розвивальної.

Теоретична частина може проводитись у формі бесіди, гри, обговорення ситуацій або призначена для підтримки, вивчення навчальних предметів, повторення і закріплення матеріалу. Друга частина – це практична робота учнів за комп’ютерами. Третя частина уроку – це виконання учнями завдань з логічним навантаженням для розвитку пам’яті, кмітливості, ерудиції. Основні етапи уроків інформатики:

- організація класу,

- перевірка й аналіз виконання домашнього завдання,

- актуалізація опорних знань,

- пояснення нової теми,

- фізкультхвилинка,

- практична робота за комп’ютером,

- релаксація,

- обговорення домашнього завдання

- підведення підсумків уроку [9].

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ | Застосування ІКТ на уроках трудового навчання

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2820; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.