Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вибір типу рухомого складу

Читайте также:
 1. D) вибірковою сукупністю.
 2. Альтернативний вибір
 3. Альтернативний вибір
 4. Варіанти складування
 5. Вибір виду бібліографічного апарату
 6. Вибір домінант економічної інтеграції національної економіки у світове господарство (проблемна ситуація).
 7. Вибір засобів поширення реклами лікарських засобів
 8. Вибір засобів реалізації підприємницької ідеї
 9. Вибір засобу розповсюдження інформації
 10. Вибір методів навчання
 11. Вибір методу ціноутворення
 12. ВИБІР МЕТОДУ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Вибір типів і моделей рухомого складу є невід’ємною частиною планування перевезень. Організовуючи перевезення, при мінімальних потребах у рухомих засобах і транспортних витратах потрібно повно й високоякісно задовольняти попит об’єктів, що обслуговують, у перевезенні вантажів, стежити за їхнім збереженням. При виборі типів і моделей рухомого засобу необхідно враховувати:

♦ вид перевезень: технологічні, внутріміські, внутріобласні й міжрайонні, міжміські, зовнішньоторговельні, централізовані, масові, збірні, постійні, сезонні, тимчасові;

♦ вид вантажу, його об’ємну масу, вид тари й упакування;

♦ відстань перевезень і дорожні умови;

♦ величину вантажу й добову потребу в цьому вантажі одержувача;

♦ вид вантажно-розвантажувальних робіт, а при механізованому навантаженні й розвантаженні – продуктивність механізмів;

♦ фронт навантаження й розвантаження й розміри вантажно-розвантажувальних пунктів;

♦ наявність певних типів і моделей рухомого складу на підприємстві.

На вибір типів і моделей рухомого складу впливає вид перевезень. Так, при технологічних перевезеннях на підривних роботах і під час перевезення руди, вугілля в основному використають автомобілі-самоскиди великої й особливо великої вантажопідйомності, а при технологічних перевезеннях на будівельних майданчиках, підприємствах – бортові автомобілі й автомобілі-самоскиди малої й середньої вантажопідйомності. При міжміських перевезеннях варто використати автомобільні поїзди, автомобілі-тягачі, автомобілі великої вантажопідйомності. При централізованих перевезеннях вантажів, коли обсяг перевезень постійний, маса вантажу більша, а вантажно-розвантажувальні роботи механізовані, варто також використати автомобілі великої вантажопідйомності. Якщо партії вантажів незначні, добова потреба у вантажі невелика, навантаження й розвантаження ручна, потрібно використати рухомий склад малої й середньої вантажопідйомності.

Крім того, вибір того або іншого рухомого складу залежить від характеру, виду вантажу. Наприклад, для навалочних вантажів (землі, піску, гравію, щебенів) потрібні автомобілі-самоскиди; для довгомірних вантажів (труб, деревини, сортового прокату) -­­ автомобілі із причепами-розпусками або спеціальні автомобілі; для наливних вантажів (бензину, води, масла) - автомобілі, обладнані цистернами; для швидкопсувних вантажів (фруктів, м’яса) - автомобілі-рефрижератори, фургони.

При переміщенні невеликої кількості вантажів на короткі відстані варто використовувати автомобілі малої вантажопідйомності; при перевезеннях на дорогах III категорії експлуатації – автомобілі підвищеної прохідності; при обмежених розмірах вантажно-розвантажувальних площадок – автомобілі малої або середньої вантажопідйомності. При ручному навантаженні й розвантаженні вантажів у зв’язку зі значним простоєм рухомого складу під час виконання цих робіт не можна використовувати рухомий склад великої вантажопідйомності.На вибір типів і моделей рухомого складу впливають види вантажно-розвантажувальних механізмів й їхня продуктивність. Так, під час перевезення навалочних вантажів автомобілями-самоскидами варто дотримуватися співвідношення між вантажопідйомністю автомобіля-самоскида qа і ємністю ковша qк .

У процесі механізованого навантаження навалочних вантажів і перевезення їх на автомобілях-самоскидах підвищення продуктивності сприяє ритмічній роботі автомобілів-самоскидів і навантажувальних механізмів. У зв’язку із цим за кожним навантажувальним механізмом закріплюють певну кількість автомобілів-самоскидів встановленої вантажопідйомності. При цьому виходять із рівності ритму навантаження Rп й інтервалу руху 1 рухомого складу.

Підставляючи в цю рівність розміри кожної величини, знаходять кількість автомобілів, що забезпечує рівномірну, без простоїв роботу рухомого складу й навантажувальних механізмів.

Перевозячи масові навалочні вантажі на відносно більші відстані, варто мати на увазі, що при фактичній середній відстані навантаженого пробігу, що більше раціональної відстані, варто застосовувати бортові автомобілі; якщо ж відстані менше, те автомобілі-самоскиди. Величину раціональної відстані визначають як по продуктивності, так і за собівартістю перевезень.

Типи й моделі рухомого складу вибирають залежно від потужності експлуатаційного підприємства, тому що на підприємствах з малою й середньою потужністю, невеликою кількістю автомобілів переважають автомобілі малої й середньої вантажопідйомності. Штучні спорудження на дорогах (мости) і під’їзди до вантажно-розвантажувальних пунктів часто обмежують використання автомобілів великої вантажопідйомності.

Останнім часом збільшується випуск автомобілів великої й малої вантажопідйомності, а також причепів і напівпричепів більш досконалої конструкції.

Правильність вибору типів і моделей рухомого складу в конкретних умовах перевезень визначають такі показники, як продуктивність, зменшення собівартості перевезень, висока швидкість доставки вантажів і пасажирів, зменшення капіталовкладень і строку їхньої окупності.

При складанні плану для знову проектованого підприємства необхідний вибір типу й розрахунок потреби кількості рухомого складу.

При виборі типу рухомого складу, марки й модифікації автомобіля варто враховувати характер і структуру перевезень, вид вантажу і його кількість, вид пакування й тари, відстань перевезень, а також дорожні умови. Завдання вибору рухомого складу трудомістке й вимагає порівняння декількох, а іноді багатьох типів моделей автомобілів, причепів і напівпричепів, вимагає більшої кількості розрахунків. У багатьох випадках у залежності від кінцевої мети коло розглянутих типів рухомого складу можна звузити до зіставлення двох варіантів, відкинувши незначні фактори.

Вихідні дані для розрахунку наведені в табл.1.

Таблиця 1

Вихідні дані для вибору типу рухомого складу

Показники Спосіб розрахунку І варіант ІІ варіант
Автомобіль      
Вантажопідємність, т      
Коефіцієнт використання вантажопідємності      
Технічна швидкість, км/год.      
Категорія дороги      
Спосіб навантаження      
Спосіб розвантаження      
Норма часу н.-р. робіт на 1 їздку, год.      
Середня відстань перевезення, км      
Коефіцієнт використання пробігу      
Час в наряді, год.      
Вартість одиниці рухомого складу, грн.      
Постійні витрати на автомобіле-год, грн.      
Змінні витрати на 1км пробігу, грн.      

 

1. Середньодобовий пробіг l, км:

 

де Тн – час знаходження автомобіля в наряді, год.;

VТ – технічна швидкість автомобіля, км/год.;

lА-Б – відстань від пункту А до пункту Б, км.;

tн-р – час завантаження та розвантаження автомобіля в пункті, год;

­– коефіцієнт використання пробігу.

Коефіцієнт aв випуску приймаємо рівним проектному.

2. Постійні витрати на автомобіль-день Впос, грн.:

, грн

3. Продуктивність автомобіля за робочий день в, Wткм

 

4. Продуктивність автомобіля за робочий день, Wт :

 

де qа – вантажопідйомність автомобіля, т.;

gст – статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля.

5. Норма часу простою автомобіля під завантаженням і розвантаженням Нт, хв:

 

6. Норма часу на 1 ткм, Нткм, хв:

 

де tдв = 60 хв – час руху.

7. Тарифна ставка за 1т:

 

де Схв – хвилинна тарифна ставка водія, коп.

8. Тарифна ставка за 1 ткм:

:

9. Заробітна плата водія ВЗП із урахуванням доплат за класність, додаткової заробітної плати і єдиного соціального податку в розмірі П %, грн.:

 

10. Витрати на експлуатацію автомобіля (автопоїзда протягом робочого дня Сад):

 

11. Приведені витрати на один робочий день:

,

Показник «приведені витрати» розраховується для інвестицій строком окупності менш року при заданому (планованому) коефіцієнті ефективності Е.

Годинна продуктивність Wг, ткм/год, і собівартість Sткм, грн/ткм, 1 ткм:

,

 

Розмір експлуатаційних показників, які входять у формулу продуктивності й собівартості, визначають для кожного порівнюваного типу й моделі рухомого складу залежно від конкретних умов перевезень.

Собівартість 1 ткм:

sткм

Приведені витрати на 1 ткм:

 

 

Ті типи й моделі рухомого складу, які забезпечують найбільшу продуктивність і найменшу собівартість перевезень, є оптимальними.

Кількість рухомого складу, необхідного для перевезення кожного виду вантажу, визначається за формулою:

.

де Wa – добова продуктивність автомобіля, т/дб.;

Qд – кількість вантажу, що перевозиться за один день, т.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Голод 1921 -1923 рр. в Україні | Планування виробничої потужності АТП

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 4486; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.