Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Управління інвестиціями може бути

ü Пасивне управління інвестиціями (купив — зберігаю) передбачає, що регулярно кожен місяць чи квартал настає строк погашення чергового пакета цінних паперів, а це породжує стійкий потік ліквідів і скорочує відсотковий ризик, так як з наближенням терміну погашення ціна облігацій досягає номіналу.

Цьому типу відповідають цінні папери на інвестиції.

ü Активне управління інвестиціями — це гра на майбутніх відсоткових ставках, надання дилерських послуг та постійна котировка цін покупця і продавця. Спекуляція на змінах відсоткових ставок проявляється в активній купівлі-продажу цінних паперів.

Під активне управління підпадають цінні папери на продаж балансової та позабалансової діяльності. До останніх належать: андеррайтинг, торгівля похідними цінними паперами та операції за дорученнями клієнтів.

 

Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами проводиться за допомогою різних факторних моделей:

Аналіз завершується розрахунком показників дохідності від операцій з цінними паперами:

1. Коефіцієнт дохідності операцій з цінними паперами:

;

2. Дохідність на 1 грн активів:

3. Частка доходів від операцій з цінними паперами:

Дохід на одного працівника відділу цінних паперів:

.

Питання для самоконтролю знань студентів:

1. Назвіть основні види цінних паперів.

2. Що таке «цінні папери на продаж» та «цінні папери на інвестиції»?

3. Назвіть основні напрямки інвестиційної діяльності банку.

4. Як розраховується коефіцієнт інвестиційної активності банку?

5. Назвіть основні показники, що характеризують якість цінних паперів.

6. Як проаналізувати масштаби та динаміку операцій банку з цінними паперами?

7. Які показники характеризують ефективність операцій з цінними паперами?

8. Які показники увійдуть у факторну модель доходу від операцій банку з цінними паперами?

9. Назвіть нормативи, які регулюють розміри прямих інвестицій банку згідно з чинною інструкцією. Методика їх розрахунку та нормативні значення.

10. Як формується резерв від знецінення цінних паперів?

11. Які основні напрямки аналізу операцій банку з векселями.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 672; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.