Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сюжетне малювання, його специфіка і завдання у різних вікових групах
Читайте также:
 1. IV. Повідомлення домашнтого завдання.
 2. Аналіз небезпеки ураження струмом при дотиканні до струмопровідних частин в різних електричних мережах
 3. Бюджетне планування, його завдання, методи і принципи
 4. Ведення обліку різних категорій сімей.
 5. Взаємодія різних рівнів
 6. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення. Завдання інноваційної політики
 7. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації
 8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності: організованої групи чи злочинної організації.
 9. Відображення релігійного світогляду в різних конфесійних групах
 10. Відповідність різних типів мов епохам розвитку землі.
 11. Відповідно до ст. 11 МКУ та п. 3 цього Положення визначаються завдання
 12. Вікові зони спортивних успіхів у різних видах спорту

Завдання і зміст навчання сюжетному малюванню. Основна мета сюжетного малювання - навчити дитину передавати свої враження від навколишньої дійсності.

Відомо, що всі навколишні предмети знаходяться в певному зв'язку один з одним. Ставлення до якого-небудь предмета або явища багато в чому залежить від розуміння саме цього зв'язку.

Можливість встановлення смислових зв'язків між різними предметами і явищами розвивається у дитини поступово. Тому сюжетне малювання з навчальною метою вводиться не раніше ніж в середній групі, причому спочатку як зображення 2-3 предметів, розташованих поруч. Природно, що дітям повинні бути відомі прийоми зображення предметів, що є головними діючими героями сюжету, інакше труднощі в зображенні незнайомих предметів відвернуть їх від виконання основного завдання. Однак не слід обмежувати сюжетне малювання зображенням тільки тих предметів, які діти вже зображали. Дитина повинна вміти намалювати головне в сюжеті, а всі деталі вона виконує по своєму бажанню.

Уміння виділяти головне в сюжеті пов'язано з розвитком сприймання і аналітико-синтетичного мислення. Вони у маленької дитини ще надто поверхові; вона насамперед сприймає те, що безпосередньо доступно зору, дотику, слуху, і часто дізнається про предмет за деякими неістотними деталями, що запам'яталися йому. Точно так само дитина сприймає і передає сюжет в малюнку. Виділити головне, зрозуміти відносини і зв'язки об'єктів сюжету - завдання досить складні для дошкільника. Вони можуть бути вирішені дітьми старшої групи.

У сюжетному малюванні важливо правильно передати пропорційні співвідношення між предметами. Це завдання ускладнюється тим, що при зображенні сюжету треба показати не тільки різницю в їх розмірах, що існує між ними в житті, але і збільшення або зменшення предметів у зв'язку з розташуванням в просторі. Для цього дитина повинна вміти порівнювати, зіставляти об'єкти зображення, бачити смисловий зв'язок між ними.

Вирішити завдання передачі просторового відношення між предметами дуже складно для дошкільника, оскільки у нього малий досвід і недостатньо розвинені образотворчі уміння і навички.

Уявлення про протяжність простору, про лінію горизонту, що з'єднує землю і небо, діти можуть отримати головним чином при виїздах на природу (в ліс, поле). Але навіть якщо деякі з них зрозуміють перспективні зміни предметів в просторі, їм важко буде передати ці зміни на площині аркуша. Те, що в натурі розташоване далеко, на малюнку слід малювати вище, і навпаки. Ці особливості зображення простору на площині доступні розумінню лише старшого дошкільника, що має досвід.

Отже, загальними завданнями навчання сюжетному малюванню в дитячому садку є наступні:навчити передачі змісту теми, виділенню в ній головного;

навчити передавати взаємодію між об'єктами;

навчити правильно передавати пропорційні співвідношення між об'єктами і показувати їх розташування в просторі.

Навчання дітей сюжетному малюванню починають в середній групі. Правда, в молодшій групі деякі теми, пропоновані для малювання, звучать як сюжетні (наприклад, «Колобок котиться по доріжці», «Йде сніг, засипав всю землю» тощо). Але в них не потрібна передача дії сюжету. Вказівку ​​на сюжетність малюнка застосовують для створення у дітей інтересу до зображення найпростіших форм.

Завдання сюжетного малювання в середній групі наступні:

зображати 2-3 предмета, пов'язаних між собою за змістом;

набувати композиційні вміння (вчити розташовувати кілька предметів на одній лінії, що зображує простір, поруч один з одним або на всьому аркуші без позначення лінією землі і неба).

Вирішуються ці завдання на сюжетах, добре знайомих дітям, на зображенні предметів, які вони малювали раніше. Необхідність розміщення на одному аркуші декількох предметів вимагає розвиненої здатності аналізувати і синтезувати, а також творчо використовувати набуті навички.

Розміщення декількох предметів на одній лінії є найбільш простим композиційним рішенням теми. Діти чотирьох років здатні засвоїти, що в житті предмети розташовуються один біля одного, тому неможливо на місці одного предмета помістити ще один. Пряма лінія, на якій діти малюють предмети, є тим ритмічним спрощенням зображення простору землі, яке доступне дитячому розумінню.

Теми, пропоновані дітям, нескладні: будинок або дерево, поряд гуляє дівчинка; трава, ростуть квіти, світить сонечко; по траві гуляють курчата.

У цих малюнках сюжетний розвиток дії дошкільнята не показують. Діти малюють поряд 2-3 предмета, між якими не буде дієвого зв'язку.

У середній групі діти знайомляться і з іншим прийомом композиції сюжетного малюнка - розташуванням предметів на всьому аркуші. Вихователь роздає дітям аркуші паперу певних кольорів, відповідних сюжету (зелений - для поляни, блакитний - для води, жовтий - для піску і т. д.), і вони вільно розташовують на вибраному кольоровому фоні задумані об'єкти, використовуючи всю площину аркуша (квіти на лузі, рибки плавають).

У сюжетному малюванні перед дітьми не ставиться завдання показу точних пропорційних співвідношень між предметами, оскільки це є досить складно і доступною тільки дітям старшої групи.

Зміст сюжетних малюнків дітей 5-6 років значно збагачується за рахунок придбаного ними досвіду в малюванні. Діти включають у свої композиції не тільки предмети, але вже і навколишнє їх обстановку.

Завдання сюжетного малювання у старшій групі наступні:

навчити зображенню смислового зв'язку між об'єктами, передачі просторових відносин між ними;

розвивати композиційні уміння (малювати на всьому аркуші, проводячи лінію горизонту);

розвивати почуття кольору.

Тематика сюжетного малювання у старшій групі визначається насамперед тими враженнями, які дитина отримує від спостереження навколишньої дійсності. Для дітей даного віку зміст кожної теми має бути конкретно визначено. Їм не можна давати узагальнені теми, наприклад «Свято». Вони можуть намалювати щось, що не має відношення до теми, або поставити перед собою непосильне завдання, яке не відповідає їх вмінням, наприклад малювання демонстрації.

При малюванні на теми літературних творів дошкільнятам слід давати конкретне завдання. Наприклад, у першому кварталі дітям пропонується зобразити епізод з казки «Два жадібних ведмежати», коли вони ділять сир. Діти вже знайомі з малюванням іграшкового ведмедика. Малюючи казкові образи, вони також зображують іграшкових ведмежат з тими ж округлими частинами і нескладною конструкцією. Всі об'єкти розташовуються на одній лінії.

Пізніше вихователь підводить дітей до більш правильного композиційного використання аркуша паперу при зображенні неба і землі, даючи готовий фон для неба. Так, при зображенні зимового сюжету дітям дається папір блакитного кольору, що звільняє їх від необхідності малювати небо. Діти зафарбовують білою фарбою більш-менш широкий простір землі (сніг), інша частина - це небо. Такий прийом підводить дітей до самостійного використання правильного композиційного рішення і в інших темах.

Відповідно з сюжетом визначається колірне рішення композиції.

Вихователь може запропонувати дітям той чи інший фон, відповідний темі (наприклад, синій або сірий папір для зображення зимових сцен). Фон аркуша визначить і вибір фарб, над чим діти працюють самостійно. На темному по контрасту найкраще виділяються світлі тони: білий, блакитний, жовтий. Осінні пейзажі виразніше виглядають на блакитному або білому фонах, з якими добре поєднуються різні теплі тони: жовтий, червоний, помаранчевий.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 9276; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. IV. Повідомлення домашнтого завдання.
 2. Аналіз небезпеки ураження струмом при дотиканні до струмопровідних частин в різних електричних мережах
 3. Бюджетне планування, його завдання, методи і принципи
 4. Ведення обліку різних категорій сімей.
 5. Взаємодія різних рівнів
 6. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення. Завдання інноваційної політики
 7. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації
 8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності: організованої групи чи злочинної організації.
 9. Відображення релігійного світогляду в різних конфесійних групах
 10. Відповідність різних типів мов епохам розвитку землі.
 11. Відповідно до ст. 11 МКУ та п. 3 цього Положення визначаються завдання
 12. Вікові зони спортивних успіхів у різних видах спорту

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.