Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методика навчання малюванню у вікових групах дитячого садка

Читайте также:
 1. Бизнес-план. Методика составления.
 2. Вербальні методи навчання
 3. Взаємозв’язок навчання, виховання у процесі розвитку психіки людини
 4. Вибір методів навчання
 5. Види навчання
 6. Використання технічних засобів навчання в залежності від типу і структури уроку.
 7. Відображення релігійного світогляду в різних конфесійних групах
 8. Вправи для навчання вимови іншомовних звуків
 9. Высушивание и прокаливание осадка
 10. Гігієнічне навчання і виховання вагітних жінок.
 11. Грошово-кредитний ринок: показники стану і методика аналізу
 12. Дані вікових особливостей дітей та підлітків.

Головним принципом навчання дітей будь-якого віку малювання є наочність: дитина повинна знати, бачити, відчувати той предмет, явище, які він збирається зобразити. Діти повинні мати ясні, чіткі уявлення про предмети та явища. Розглянемо прийоми навчання малюванню у різних вікових групах дитячого саду.

Перша молодша група. Насамперед сама діяльність вихователя є наочною основою. Дитина стежить за малюнком вихователя і починає наслідувати його.

У дошкільному віці наслідування виконує активну навчальну роль. У дитини, що спостерігає за тим, як створюється малюнок, розвивається і здатність бачити особливості форми, кольору в площинному їх зображенні. Але одного наслідування недостатньо для розвитку здатності самостійно мислити, зображати, вільно використовувати набуті навички. Тому прийоми навчання дітей також послідовно ускладнюються.

У роботах В. Н. Аванесова рекомендується поступове залучення дітей у спільний процес малювання з вихователем, коли дитина домальовує розпочату ним роботу - проводить ниточки до намальованих кульок, стеблинки до квітів, палички до прапорців і т. п.

Позитивним у цьому прийомі є те, що дитина вчиться пізнавати зображуваний предмет, аналізувати вже намальовані і відсутні частини, вправляється у проведенні ліній (різного характеру) і, нарешті, отримує радість і емоційне задоволення від результату своєї праці.

Вихователь може використовувати показ прийомів малювання і словесне пояснення, а діти будуть самі виконувати завдання без опорного малюнка. Тут важливо, щоб процес побудови малюнка рукою педагога був добре узгоджений з ходом словесного викладу.

Слово, підкріплене наочним матеріалом, допоможе дитині проаналізувати бачене, усвідомити його, краще запам'ятати завдання. Але у дитини молодшої групи ще недостатньо розвинена здатність пам'яті тривалий час зберігати сприйняте з достатньою чіткістю (в даному випадку - це пояснення педагога): він або запам'ятовує тільки частина вказівок і виконує завдання невірно, або нічого не може почати без повторного пояснення. Ось чому вихователь повинен ще раз пояснювати завдання кожній дитині.

До кінця третього року життя багато дітей вже не вимагають додаткових пояснень: вони можуть малювати самостійно, користуючись набутими навичками і після одного разу пояснення завдання.

На навчання дітей молодшого дошкільного віку позитивний вплив робить використання різних ігрових моментів. Включення ігрових ситуацій робить предмет зображення більш близьким, живим, цікавим. У малюванні фарбами результатом діяльності для маленької дитини є яскрава пляма. Колір - сильний емоційний подразник. У цьому випадку педагог повинен допомогти дитині зрозуміти, що колір у малюнку існує для відтворення образу. Треба домагатися того, щоб діти, працюючи з фарбами, прагнули поліпшити схожість з предметами.Якщо в перші місяці навчання вони наслідують своєму вихователю, малюючи той чи інший предмет, то тепер педагог дає їм завдання малювати самостійно за задумом, уяві.

Корисно молодшим дошкільнятам давати таку можливість самостійно працювати за задумом на кожному занятті після виконання навчального завдання (якщо воно не було тривалим).

Така форма самостійної роботи дітей створює передумову для майбутньої творчої діяльності.

Завдання навчання в другій молодшій групі пов'язані головним чином з розвитком умінь зображати різні форми, розвитком технічних навичок у користуванні олівцем і фарбами і умінням зображати різні предмети.

Проведення занять малюванням з дітьми трьох років вимагає конкретизації всього матеріалу. Без опори на чіткі уявлення навчання найпростішим формам буде абстрактним, абстрактним, незрозумілим для них.

Сприйняття навколишнього життя - основа методики навчання. Тому всі образи, з якими зв'язуються лінії, кола, крапки, повинні бути раніше сприйняті, і не тільки візуально, а в активній діяльності: «По доріжках бігали», «Клубочки ниток намотували і катали» і т. п. Активне пізнання предмета створює передумову і для активних дій при малюванні. Наприклад, при малюванні прямих горизонтальних ліній-доріжок діти разом з вихователем показують у повітрі всією рукою напрямок лінії: «Ось яка довга доріжка!» Після цього на папері діти показують, яка доріжка, і, нарешті, малюють її олівцем або фарбами. У такому послідовному багаторазовому повторенні одного руху є система, заснована на врахуванні особливостей фізичного розвитку трирічних дітей: поступовий перехід від більш розвинених великих рухів всією рукою до руху тільки пензлем (пальцем по паперу) і до ще більш обмеженого руху олівцем, при якому пальці пов'язані певним розміщенням.

Виробляючи ці рухи, діти можуть супроводжувати дії словами, наприклад: «Дощик: кап-кап», «Ось яка довга стрічка» і т. п. Це словесний супровід посилює ритмічний характер процесу малювання, робить більш цікавим і легким сам рух. Розмови дітей під час роботи не можна забороняти, вони активізують думка дітей, будять їх уяву.

Вихователю слід вміло направляти ці розмови, пов'язуючи їх з одержуваним результатом. Т. Г. Казакова рекомендує включати в процес малювання також інші засоби впливу, наприклад музику (звучання крапель дощу). Це ще більше підвищить емоційний настрій дітей і, отже, посилить образну виразність малюнка.

У процесі заняття малюки мають бути весь час активні. Ця активність спочатку заснована на наслідуванні вихователя. Він нагадує дітям про предмет зображення, показує нові рухи, які необхідно опанувати дітям. Спочатку він робить рух рукою в повітрі, потім цей рух повторює разом з дітьми. Якщо кому-небудь з дітей рух не вдається, вихователь допомагає руці дитини прийняти потрібне положення і зробити відповідний рух. Коли дитина мускульно відчує цей рух, вона зможе провести його самостійно. Точно так само необхідний спочатку показ всіх прийомів малювання. Вихователь показує, як правильно тримати олівець чи пензель, як набирати на нього фарбу і вести нею по паперу.

Самостійно діяти діти зможуть тоді, коли всі основні прийоми будуть їм знайомі. Якщо без знання прийомів роботи олівцем або пензлем дитину залишити саму при виконанні завдання, то у неї можуть закріпитися неправильні навички, змінити які буде значно важче, особливо якщо це стосується технічних прийомів малювання.

Як ми вже говорили, одним з ефективних прийомів наочного навчання є малюнок вихователя. Але навчальний малюнок навіть для маленьких дітей повинен бути зображально грамотним, не спрощеним до схеми. Образ слід зберігати живим, відповідним реальному предмету.

Наприклад, при показі, як малювати ялинку, вихователь повинен виходити з вимог програми для даного віку - передати основні ознаки: вертикальний стовбур, гілки, що йдуть в сторони, зелений колір. Але ці ознаки характеризують і всі інші дерева. Щоб зберегти образ ялинки, вихователь буде малювати стовбур лінією, що розширюється донизу, гілки (вгорі-коротші, внизу - довші) злегка похилими, фіксуючи на цьому увагу малюків. Важливо, щоб зоровий образ від малюнка не розходився з образом реального предмета, тоді в пам'яті дітей збережеться правильне зображення.

Показ прийомів малювання важливий доти, поки діти не набудуть навичок у зображенні найпростіших форм. І тільки тоді педагог може почати навчання дошкільнят малюванню на наочних посібниках без застосування показу.

Наприклад, коли діти навчилися малювати прямі лінії і прямокутні форми, педагог може запропонувати їм намалювати лопатки, не показуючи прийоми малювання. Вихователь на початку заняття розглядає з дітьми лопатку, обводить рукою її контури, весь час пояснюючи свої дії. Малюнок після такого розглядання дітиі виконують самостійно. Кому важко, вихователь пропонує самим обвести рукою лопатку, щоб відчути її форму.

Хоча ці предмети залишаються перед очима дітей і в процесі заняття, вони ще не служать натурою.

Трирічній дитині недоступно суміщення процесів сприйняття і зображення, яке вимагає вміння розподілити увагу, аналізувати, порівнювати малюнок з предметом.

Зображуваний предмет використовується на початку заняття для уточнення уявлень про форму, колір, частинах предмета або в ігровому плані для створення емоційного настрою.

У деяких випадках, коли не можна показати дітям предмет (зважаючи на його великих розмірів або з інших причин), для пожвавлення їх уявлень можна використовувати картинку або добре виконаний вихователем малюнок.

Зображення предмета має бути в крупному плані, з яскраво вираженою формою, по можливості ізольовано від інших предметів, щоб не відволікати уваги від головного.

Так само як і на предметі, вихователь звертає увагу дітей на форму, обводячи її пальцем, і на колір предмета. У процесі заняття картинку слід прибирати, так як вона в цій групі не може служити зразком. Прийоми малюнка дорослого складні для дітей, і, крім того, на зображенні видно лише результат роботи, прийоми залишаються невідомими.

Картина або малюнок, виконані в реалістичному дусі, що створюють художній образ, можуть бути використані в молодшій групі тільки як об'єкт для сприйняття з метою уточнення уявлень чи створення інтересів до теми.

У другій молодшій групі використовується в якості спеціального прийому художнє слово. Можливості його застосування тут обмежені. Головним чином художній образ використовується з метою залучення інтересів та уваги дітей до теми заняття, виникнення емоційного настрою.

Вихователь може розпочати заняття із загадки або читання невеликого поетичного уривка. Наприклад, при малюванні на тему «Сніг іде» прочитати чотиривірш з вірша І. Сурікова:

Білий сніг пухнастий

У повітрі кружляє

І на землю тихо

Падає, лягає.

Загадки чи образи вірша повинні бути прості і зрозумілі дітям, інакше розумове напруження, пов'язане з їх сприйняттям, знизить емоційний настрій і бажання малювати.

Цей же віршик можна згадати в кінці заняття при розгляданні малюнків і продекламувати його всім разом. Художній образ впливає і на зміст дитячих робіт, хоча це ще не ілюстративне малювання. Динаміка образу (сніг кружляє, падає), вказівки на колір (білий сніг) викликають відповідні дії дитини при створенні образу в малюнку.

Проведений в кінці занять перегляд дитячих робіт і нескладний аналіз сприяє вихованню активності у дошкільників. Для цього вихователь вибирає малюнок, звертаючи увагу дітей на позитивні сторони в ньому, задає питання, схвалює проявлену в роботі ініціативу - внесення чогось нового в малюнок. При цьому він повинен так захопити дітей розбором малюнків, щоб вони не відволікалися і зосередили увагу на головному. При аналізі змісту діти разом з вихователем повинні враховувати і якість, акуратність виконаного завдання. Таке розглядання робіт допомагає дітям бачити зображення, помічати невідповідність з предметом, викликає бажання виправити помилку.

Малюнки невдалі показувати і аналізувати не слід, оскільки якісне виконання в цьому віці залежить часто вже не від бажання дитини, а від його загального розвитку і особливо від розвитку рухів. Важливо у всіх дітей зберегти віру в свої можливості, інтерес до малювання, до творчості.

Дітям, які мають більш слабкі вміння в малюванні, слід приділяти більше уваги в процесі заняття, заохочувати їх бажання помалювати, коли їм захочеться.

Індивідуальний підхід у цьому віці особливо необхідний, оскільки саме тут починають формуватися схильності і здібності дітей. Виявити їх і розвинути - одна з основних виховних цілей.

Перед вихователем середньої групи стоїть завдання - навчити дітей правильно зображати предмет, передаючи його основні ознаки, структуру, колір.

У дітей, що прийшли в середню групу, вже є основні образотворчі навички, що дозволяють передати форму і деякі ознаки предметів. Ось чому підвищуються вимоги педагога до дітей.

Ці програмні вимоги грунтуються на розвитку здатності більш усвідомленого сприйняття, вміння розрізняти і порівнювати предмети між собою в процесі їх детального обстеження до заняття.

Саме тому в середній групі більше місце починає займати використання натури. Натурою може служити добре знайомий дітям предмет нескладної форми, з ясно виділяються частинами, наприклад гриб (2 частини), лялька-неваляшка (4 частини).

При розгляданні предмета вихователь привертає увагу дітей до форми і розташуванню частин, їх розмірами, кольором, різних деталей, щоб полегшити дітям правильність передачі будови. Перерахування всіх цих ознак предмета має йти в тому порядку, якими вони даються в зображенні.

Середня група. Як і в молодшій групі, вихователь при розгляданні предмета користується тим, що описує його жестом і словесним поясненням.

Для дітей, які набули навичок у малюванні, цього жесту буває достатньо, щоб зрозуміти, з чого почати малюнок і в якій послідовності його виконувати.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Декоративне малювання, його специфіка і завдання у різних вікових групах | Менший засновок повинен бути стверджувальним

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 20836; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.