Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Умова міцності і умова жорсткості при крученні

Читайте также:
 1. Архітектура та образотворче мистецтво в умовах кризи радянської системи.
 2. Атестація робочих місць за умовами праці
 3. В умовах освітньої установи
 4. В умовах релігійного плюралізму і релігійної толерантності в Англії було досягнуто миру і всезагальної атмосфери милосердя.
 5. Валютні операції - це угоди, що складаються суб'єктами валютного ринку з купівлі-продажу за розрахунками і надання в кредит іноземної валюти на конкретних умовах.
 6. Вивчення дитини з проблемами в розвитку в умовах освітньої установи
 7. Використання “фірмового стилю” в умовах конкуренції підприємств
 8. Випаровування у природних умовах
 9. Випробування товару у ринкових умовах
 10. Вплив різних чинників на видалення нецукрів в умовах І карбонізації.
 11. Встановлення цін в сучасних умовах
 12. Встановлення ціни в умовах оренди (лізингу).

умова міцності при крученні круглих стержнів.

– для пластичних матеріалів;

– для крихких матеріалів.

Ми отримали співвідношення, де допустиме напруження при крученні, а оскільки люба площадка знаходиться в стані чистого зсуву, то по її гранях діють тільки дотичні напруження. І із умови міцності ми можемо визначити величину діаметру вала:

Þ – для суцільного круглого перерізу.

, де Þ – для трубчатого поперечного перерізу.

Крім такої умови діаметри валів розраховуються і із умови жорсткості, обмежуючи погонні кути закручування величиною :

Þ Þ °/м Þ

ÞÞ (*) – для суцільного валу.

Þ (*) – для трубчатого валу.

 

4. Аналіз напруженого стану при крученні. Характер, руйнування круглих стержнів.

Аналіз напруженого стану показує, що на поверхню валу одночасно діють max дотичні напруження в напрямках паралельних і перпендикулярних до твірної. А також головні нормальні напруження і , що чисельно дорівнюють max дотичним напруженням і мають напрямок під кутом ° по відношенню до осі валу.

Наявність нормальних і дотичних напружень обумовлює і різні види руйнування валів, що виготовлені із різних матеріалів.

Так для круглого чавунного валу лінія зруйнування пройде під кутом ° до осі валу.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні гіпотези | Механізм дії психологічної культури юриста

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 7214; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.