Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Етап – Поглибленого вивчення

Читайте также:
 1. III.Вивчення нового матеріалу
 2. Алгоритм вивчення сім’ї
 3. Біржа – це установа в якій здійснюється купівля – продаж товарів, цінних паперів, валюти і інформації, науково-технічних розробок на основі вивчення попиту і пропозиції.
 4. Вивчення витрат робочого часу спостереженням
 5. Вивчення відчуттів і сприйняття
 6. Вивчення дитини з проблемами в розвитку в умовах освітньої установи
 7. Вивчення затрат робочого часу спостереженням
 8. Вивчення зв'язків техніки і природи
 9. Вивчення літературно-критичних статей на уроках української літератури
 10. Вивчення мови художнього твору
 11. ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПСИХОГЕОМЕТРИЧНОГО ТЕСТУ.
 12. Вивчення товарів і їх збуту

Причини -встановити їх -головне.

Þ фізичне непідготовленість;

Þ страх;

Þ нерозуміння рухового завдання;

Þ недостатній самоконтроль рухів (іррадіація, розсіяна увага ...);

Þ дефекти у виконанні попередніх частин ФВ;

Þ втома (режим і характер відпочинку);

Þ негативний перенос навичок;

Þ невідповідні умови виконання.

Головне– вчити аналізувати рухові відчуття (депривація).

М е т а : Формування рухової навички.

Завдання :- поглибити розуміння закономірностей фізичної вправи.

-розробити детальну програму здійснення дій;

- уточнити техніку рухової дії за просторовими, часовими, динамічними і ритмічними характеристиками;

- створити передумови до варіативного виконання фіз. вправи.

Усі завдання вирішуються у процесі багаторазового повторення рухової дії або її частини. Уміння частково переходять в навичку. Провідна роль в управлінні рухом переходить до рухового аналізатора – м’язового чуття.

Переважно використовуються методи цілісної вправи.

Ідеомоторне тренування дає можливість швидше оволодіти технікою фізичних вправ, відновлювати у сідомості образ рухів.

Імітаційний метод дає можливість відтворювати структуру вправ „в цілому” і „по частинах” за допомогою тренажерів.

Методи слова (деталізоване пояснення, аналітичний розбір, евристична бесіда, обговорювання, аналіз, самоаналіз, супроводжуючі пояснення, вказівки, команди).

Методи наочності: демонстрація носить вибірковий характер; додаткові орієнтири поступово виводяться з обстановки дій.

Підвищенні вимоги до самоконтролю (сенсорного зокрема).

Регламентація режиму вправи.

¨ Частота занять не змінюється в порівнянні з 1 етапом.

¨ Частота вправ в межах уроку зростає.

¨ Загальний обсяг та інтенсивність навантаження зростають.

¨ Число повторень залежить від координації складності для досить простих дій використовується багаторазове серійне відтворення – з 10 і більше повтореннями в серії. Головний критерій – відсутність помилок !!!

¨ Інтервали відпочинку між повтореннями 1-5 хв.

¨ Рівень силових і швидкісних проявів при виконанні дій зростає.

Попередження помилок.

1. Відмінності між сформованим вчителем уявлення про дію і індивідуальним руховим досвідом.

2. Порушення дозування навантаження, великі перерви між заняттями.

3. Форсоване збільшення швидкості і ступені силових зусиль.

¨ Виконувати дію на контрольованих швидкостях і з контрольованою ступінню силових зусиль.

¨ На цьому етапі практично в кожному занятті є сенс проводити поточну прикидку на якість виконання як контрольну вправу. Основне – точність рухів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Етап – Початкового розучування | Контроль за засвоєнням техніки

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 125; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.