Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Диференціація доходів населення. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині

Читайте также:
 1. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 2. Аналіз ефективності використання потужностей підприємства. Визначення планового коефіцієнту використання потужностей.
 3. Бухгалтерський облік доходів та витрат за вкладними (депозитними) операціями банку
 4. Бюджетная линия. Кривая безразличия
 5. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.
 6. Визначення величин вагових коефіцієнтів
 7. Відношення сигнал/шум і коефіцієнт шуму
 8. Відображення в обліку доходів від основної діяльності
 9. Вопрос 4. Кривая спроса на инвестиции
 10. Втрати потужності і коефіцієнт корисної дії асинхронного двигуна.
 11. Втрати потужності і коефіцієнт корисної дії синхронного генератора.
 12. Групування фінансових коефіцієнтів за сферами інтересів кредиторів, інвесторів і власників бізнесу

Люди з різних причин не можуть отримувати абсолютно однакові доходи.

Відмінності в рівні доходів на душу населення або на одного зайнятого називається диференціацією доходів.

Диференціація доходів складається під впливом різноманітних факторів, які пов’язані з особистими досягненнями або незалежні від них, що мають економічну, демографічну, політичну природу.

Серед причин нерівномірності розподілу доходів виділяють:

· відмінності у здібностях (фізичних та інтелектуальних);

· відмінності освіти і кваліфікації;

· працьовитість і мотивацію;

· професійну ініціативність і схильність до ризику;

· походження, розмір і склад сім’ї;

· володіння власністю і становище на ринку;

· удачу, везіння і дискримінацію.

Нерівність доходів може призвести до політичної та економічної нестабільності в суспільстві. Тому більшість країн прагнуть здійснювати заходи по скороченню нерівності громадян в доходах.

Але абсолютна рівність в доходах приводить до зникнення зацікавленості в кращих результатах праці і веде до гальмування розвитку економіки.

Міру нерівності доходів відображає крива Лоренца, при побудові якої по осі абсцис відкладена кількість сімей (в відсотках від загального їх числа), а на осі ординат – їх дохід (у відсотках).

Загальну кількість сімей (100%) ділять на п’ять рівних за чисельністю груп, тобто кожна група містить 20% населення.

Для кожної групи обчислюють її частку в особистому доході за відповідний рік.

 

Рис. 13.2. Крива розподілу доходів (Крива Лоренца).

 

Можливість абсолютно рівного розподілу доходу представлене бісектрисою, яка вказує на те, що будь-який даний відсоток сімей отримує відповідний відсоток доходу. Це лінія абсолютної рівності.

Крива Лоренца показує фактичний розподіл доходів і будується за реальними даними. Це крива розподілу.

Область між лінією абсолютної рівності і кривою Лоренца вказує на ступінь нерівності у розподілі доходів. Чим більшою є ця область, тим більша нерівність розподілу доходів у суспільстві і навпаки.

Абсолютна нерівність в розподілі на графіку показана лініями ОВ і АВ, які обмежують графік внизу і справа. У цій ситуації графік розподілу співпадає з осями системи координат з вершиною в точці В. Він показує, що менше 1% сімей отримують 100% доходу, а інші – взагалі нічого не отримують.

Реальне суспільство не характеризується ні абсолютною рівністю, ні абсолютною нерівністю.

Способи розв’язання проблеми нерівності доходів:

1. Встановлення більш високих податків для найбагатших (прогресивне оподаткування).

2. Надання грошової допомоги або можливість отримати частину товарів безкоштовно чи за зниженими цінами.3. Створення рівних стартових можливостей для усіх громадян.

4. Розширення можливостей знайти роботу для тих, хто має менше талантів і здібностей.

Якщо заштриховану площу між бісектрисою і кривою Лоренца поділити на площу трикутника АОВ, отримаємо показник ступеня нерівномірності в доходах. Його називають коефіцієнтом концентрації доходів або коефіцієнтом Джині (за ім’ям італійського економіста Коррадо Джині (1884-1965 рр.), який запропонував використовувати цей коефіцієнт).

Коефіцієнт Джині показує характер розподілу всієї суми доходів населення між окремими групами. За рівномірного розподілу доходів у суспільстві коефіцієнт Джині дорівнює 0, а чим вищий ступінь нерівномірності доходів у суспільстві, то ближчий цей коефіцієнт до 1.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Джерела формування сімейних доходів, їх структура та використання | Протокол ICMP. Типи пакетів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2383; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.