Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види автоблокування

Читайте также:
  1. Вимоги щодо новобудов викладені в розділі 8.4 Правил пожежної безпеки в Україні, (наказом МНС України від 19.10.04р. №126).
  2. Правове регулювання використання земель транспорту

ПЛАН

1. Автоматичне блокування, основні положення

3. Зв'язок автоблокування зі станційними пристроями

 

1. Автоматичне блокування (АБ) - технічний засіб інтервального регулю-вання руху поїздів на міжстанційних перегонах за сигналами прохідних і локомотивних світлофорів.

Автоблокування (АБ) у порівнянні з НАБ є більш досконалим засобом регулювання руху поїздів на перегонах, при якому показаннями прохідних світлофорів керує поїзд, що рухається.

Перегін - частина залізничної лінії, обмежена суміжними станціями, роз'їздами, обгінними пунктами або колійними постами.

При АБ перегін між станціями ділять на окремі блок-дільниці, а на їх межах встановлюють прохідні світлофори.

Блок-ділянка - частина міжстанційного перегону за умови автоблокування або автоматичної локомотивної сигналізації, застосованого як самостійний засіб сигналізації та зв'язку, обмежена прохідними світлофорами (покажчиками меж блок-ділянок) або прохідним світлофором (покажчиком межі блок-ділянки) і станцією.

Довжина блок-дільниці визначається розрахунком і повинна дорівнювати довжині гальмівного шляху в даному місці, але не менше 1000м и не більше 2600м. Кожна блок-дільниця обладнується електричним рейковим ланцюгом (РЛ), завдяки яким підвищується безпека руху поїздів. РЛ контролюють не лише вільність та зайнятість блок-дільниць, але і цілісність рейкових ниток в межах цих блок-дільниць. При зайнятості або пошкодженні рейкової нитки блок-дільниці світлофор, який огороджує цю дільницю, автоматично замикається, тим самим і огороджується перешкода, яка виникла. Якщо рухомий склад знаходиться на блок-дільниці, то світлофор, що її огороджує, горить червоним вогнем, а попередній (попереджувальний) – жовтим.

Пристрої автоблокування не допускають відкриття вихідного або прохідного світлофора до звільнення огородженої ними блок-дільниці.

Автоблокування повинне доповнюватися автоматичною локомотивною сигналізацією, а на дільницях з інтенсивним рухом – пристроями диспетчерського контролю.

2. На мережі залізниць застосовуються різноманітні системи АБ.

В залежності від прийнятої значимості сигналізації прохідними світлофорами автоматичне блокування буває:

- двозначне (в метрополітенах);

- трьохзначне (на магістральних лініях, де обертаються поїзда з однаковим гальмівним шляхом);

- чотирьохзначне (на дільницях, де обертаються поїзда з різними швидкостями і різним гальмівним шляхом, наприклад, дільниці з інтенсивним рухом приміських поїздів).

Інтервал попутного слідування трьохзначної сигналізації 6-8 хв, а при чотирьохзначній – 3-4 хв.

В залежності від числа напрямків руху по перегону застосовується :- одностороння (двоколійні та багатоколійні дільниці) АБ, яка забезпечує рух поїздів по кожній з двох колій тільки в одному напрямку. Якщо необхідно здійснити рух в протилежному напрямку, то дія АБ припиняється.;

- двостороння , яка забезпечує рух поїздів по одній колії в обох напрямках (одноколійні дільниці, але може бути і на інших);

В залежності від роду струму, що живить рейкові ланцюги, АБ буває:

- постійного струму (застосовується на дільницях з автономною тягою і по кожній колії розмежовує попутні поїзда, що рухаються тільки в одному напрямку);

- змінного струму (на дільницях з електричною тягою).

В залежності від того, як здійснюється зв'язок по ув’язці показань прохідних світлофорів, АБ буває:

- провідною;

- безпровідною.

Будь яка система АБ повинна мати високу надійність, гарантувати відсутність небезпечних відмов та забезпечувати :

- зв'язок між показаннями світлофора та станом блок-дільниці;

- зв'язок між показаннями прохідних світлофорів;

- управління вогнями світлофора;

- контроль цілісності нитки лампи червоного вогню і автоматичний пере-нос червоного вогню на попередній світлофор при пошкодженні ланцюга лампи червоного вогню даного світлофора;

- зміну напрямку руху на перегоні при двосторонній дії на одноколійних та двоколійних ( при закритті однієї із колій для капітального ремонту) лініях;

- виключення появи на світлофорі більше, ніж дозволяється, сигнальних показань при замиканні ізольованих стиків в РЛ.

3. Всі станції дільниці обладнані рейковими ланцюгами. Апарати управління станційними пристроями СЦБ мають контроль зайнятості колій, стрілок, вхідних і вихідних сигналів. Станції повинні бути обладнані електричною централізацією. На дільничних та великих станціях, де в найближчі 5 років планується зміна колійного розвитку зі значним переоблаштуванням, допускається тимчасово передбачати ключову залежність.

Якщо прилеглий двоколійний перегін обладнаний одностороннім автоблокуванням, на табло з обох сторін станції повинен бути контроль двох сусідніх блок-дільниць (вони називаються дільницями наближення та віддалення). Контрольні лампочки цих дільниць зазвичай погашені і загораються білим кольором при заходженні на дільницю поїзда. Щоб звернути увагу чергового по станції, в момент наближення поїзда одночасно з появою контролю на табло короткочасно дзвонить дзвінок. При відправленні дзвінок не дзвонить.

Якщо прилеглий до станції перегін обладнаний двостороннім автоблокуванням, контроль наближення та віддалення здійснюється тільки двома контрольними лампочками. Контроль напрямку руху здійснюють також дві лампочки. Одна з них, червона, загорається, якщо автоблокування встановлене в напрямку, в якому станція приймає поїзда, друга, зелена, - коли відправляє. Зайнятість перегону контролює спеціальна лампочка, коли перегін вільний вона погашена, коли зайнятий – горить білим кольором.

На одноколійних дільницях : при вільному перегоні лампочка горить білим вогнем, при зайнятому – червоним.

Зміна напрямку автоблокування означає, що сигнали одного напрямку, що горіли дозволяючим вогнем, гаснуть, а протилежного напрямку приводяться в дозволяючи положення. Відповідно до цього станція, яка відправляла поїзда на дану колію перегону, не має більше цієї можливості. Змінювати напрямок автоблокування можна лише при вільності перегону від поїздів і при відсутності заданих на нього маршрутів відправлення з прилеглих станцій. Здійснюється це поворотом рукоятки чи натисканням кнопки на пульті чергового по станції. При цьому на табло загорається контрольна лампочка встановленого напрямку.

Для кожної колії, обладнаної двостороннім автоблокуванням, на пульті передбачені дві кнопки допоміжного режиму, при нормальних умовах опломбовані, або спеціальна рукоятка на три положення. Призначені вони для зміни напрямку автоблокування, коли звичайним порядком це виконати неможливо, наприклад, через пошкодження рейкового ланцюга одного або декількох блок-дільниць.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема: Організація роботи в рибному цехові заготівельного підприємства | Побудова перевіркової мат­риці

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1764; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.