Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Код з парним числом одиниць


2 Задачі та розв’язки

 

Це систематичний (k+1.k)-код. Дозволені кодові комбінації цього коду при будь-якому числі k інформаційних символів мають один перевірковий, розміщений за звичай після інформаційних символів. Кодова віддаль для цього коду dmjn = 2. Тому, згідно з теоремою кодування, код завжди виявляє однократні помилки. Значення перевіркового символу розраховується з умовою, щоб загальна кількість одиниць в утвореній кодовій комбінації була парною.

Основним правилом при кодуванні й декодуванні кодових слів, отже, є перевірка на парність. Математично парність означає, що сума за модулем два всіх символів кодової комбінації дорівнює нулю. При формуванні кодової комбінації до інформаційних символів дописують перевірковий, значення якого знаходять за виразом аk+1 = а12+...+аk+1. Синдром коду з парним числом одиниць має тільки один розряд s1 за звичай називається контрольною сумою і визначається як: s(s1)=а12+...+аk+1. У разі будь-якої однократної помилки (байдуже, в інформаційному чи перевірковому символах) синдром s не дорівнює нулю, і тим самим, помилка виявляється.

Приклад.Необхідно передати кодом із парним числом одиниць кодову комбінацію ai= 10110.

Розв'язок.Перевірковий символ знаходимо відповідно до правила аk+1 = а6 =1+0+1+1+0 = 1. Отже, дозволена кодова комбінація 10110 буде мати вигляд 101101, Де перші п'ять символів - інформаційні, шостий (підкреслений) -перевірковий.

Приклад.Нехай прийнята кодова комбінація = 101001, чи ця комбінація допустима?

Розв'язок.Контрольна сума s(l) = 1+0+1+0+0+1 = 1 0, що свідчить про наявність помилок.

Порушення парності виникає при появі не тільки однократних помилок, але й помилок непарної кратності, що дає можливість їх виявляти. Поява парних помилок не міняє контрольної суми s(l), тому такі помилки кодом із парним числом одиниць не виявляються. До переваг розглянутого коду слід віднести простоту кодера і декодера, малу надлишковість. Але цей код має низьку коректуючу здатність, що обмежує його використання.

 

Контрольні питання:

1 Що таке код із парним числом одиниць??

2 Яке правило форму­вання кодових комбіна­цій коду із парним чис­лом одиниць?

3 Які основні властивості коду із парним числом одиниць?

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Фізичні та хімічні властивості. | Приготування робочого розчину

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1087; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.